Declaraţia de venituri trebuie depusă până în 16 mai

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că termenul limită pentru depunerea declaraţiei privind veniturile realizate din România (formularul nr. 200) pe anul 2010 este 16 mai.

Aceasta se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: din activităţi independente - comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală; din cedarea folosinţei bunurilor - închirieri sau arendă; din activităţi agricole determinate în sistem real; realizate într-o formă de asociere; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Nu se depun declaraţii pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute: salarii şi venituri asimilate salariilor; investiţii - altele decât cele menţionate anterior; premii şi din jocuri de noroc; pensii; activităţi agricole a căror impunere este finală; transferul proprietăţilor imobiliare. Cu ocazia completării şi depunerii declaraţiei, aceştia pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult, acordarea de burse private.

Depunerea după 16 mai se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei. Formularul nr. 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5