1 martie – 16 mai 2011,

Depunerea cererilor pentru sprijinul financiar

Şi în anul 2011, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional în cadrul următoarelor scheme, măsuri de sprijin: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi Plăţi naţionale directe complementare (PNDC). Se au în vedere culturi în teren arabil (in pentru fibră, cânepă pentru fibră, tutun, hamei, sfeclă de zahăr). De asemenea, se fac plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării. Tot în această perioadă se vor depune cererile pentru efectuarea plăţilor compensatorii pentru zonele montane defavorizate, agricultura ecologică, pajişti cu înaltă valoare naturală etc.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie să se prezinte la sediile APIA din judeţ, în perioada 1 martie – 16 mai, în toate zilele lucrătoare, să completeze şi să depună cererea de sprijin în format standard. Pentru depunerea cererii după data de 16 mai 2011, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. După data de 10 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs. Fermierii trebuie să se prezinte la data la care sunt anunţaţi, deoarece termenul limită, cum spuneam, este 16 mai, fără penalităţi, respectiv 10 iunie 2011, inclusiv, cu penalităţi. Pentru a se evita aglomerarea, specialiştii APIA au trimis sau vor trimite în continuare tuturor fermierilor o înştiinţare cu rugămintea ca aceştia să se prezinte la data stabilită. Beneficiază de sprijin financiar acei fermieri care exploatează un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, sau arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha. Fermierii trebuie să respecte cerinţele minime privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor şi a fertilizanţilor pentru toată suprafaţa fermei, să respecte cerinţele specifice fiecărui pachet de agro-mediu, să păstreze evidenţa activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani, începând de la data la care a semnat angajamentul cu APIA. De asemenea, fermierii trebuie să depună o singură cerere de sprijin la centrul local judeţean unde este arondat, să identifice şi să delimiteze corect fiecare parcelă agricolă exploatată, să declare corect toate suprafeţele şi culturile, să declare toate parcelele agricole şi să respecte bunele condiţii de mediu. În acelaşi timp, fermierul este obligat să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens, în caz contrar aceştia pot fi excluşi de la plată.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor, cererea poate fi depusă şi în format electronic, folosind aplicaţia ipa-on-line. Chiar dacă este completată electronic, trebuie ca fermierii să se prezinte la APIA pentru a semna declaraţia de suprafaţă, respectiv, angajamentele, în format tipărit, care apoi se înregistrează în registratura IACS, ne-a spus directorul executiv, ing. Emil Scurtu. În acelaşi timp, este foarte important ca toţi fermierii să treacă pe la primăriile unde este terenul agricol pentru a primi informaţiile suplimentare necesare în aşa fel încât cererile depuse să fie corecte sub toate aspectele.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5