Dezvoltare prin inovare și tradiție în noul parteneriat GAL Ținutul Haiducilor

Beneficiară a unei decizii de finanțare din fonduri europene, Asociația Grupul de Acțiune Local (GAL) Ținutul Haiducilor cu sediul la Beclean a finalizat proiectul „Dezvoltare prin inovare și tradiție în noul parteneriat GAL Ținutul Haiducilor”. Acesta este susținut de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Axa 4 LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sub-Măsura 19.1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă. Valoarea eligibilă totală a finanțării este de 15.946,80 EURO.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală pentru zona preponderent rurală aflată în partea vestică a județului Bistrița- Năsăud ce cuprinde localitățile de pe afluenții Someșului Mare între Valea Ideciului (Runcu Salvei), Valea Gârboului (Cuzdrioara), Valea Meleșului (Chiochiș) și Valea Lechinței (Lechința).
Prin obiectivele specifice aferente creșterii capacității de colaborare la nivel teritorial, proiectul a informat actorii interesați de la nivel local (de la cetățeni , la mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul LEADER și a mobilizat actorii interesați din comunitățile locale să se implice în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului LEADER ”Ținutul Haiducilor”.
Prin obiectivele specifice aferente elaborării Strategiei de dezvoltare locală, realizate în baza unui mix de activități de consultanță și consultare publică, proiectul a asigurat o consultanță de specialitate în procesul elaborării Strategiei de dezvoltare locală, pentru ca aceasta să fie conformă cu cerințele sub-Măsurii 19.1 și cu cele mai bune practici în domeniu; a creat un cadru organizat pentru implicarea actorilor interesați de la nivel local în elaborarea strategiei prin constituirea de grupuri de lucru la nivel de unitate administrativ-teritorială; a consultat efectiv actorii interesați de la nivel local asupra conținutului strategiei și a obținut acordul lor asupra formei finale a acesteia.
Teritoriul LEADER acoperit de Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor ASOCIAȚIA pentru care se va elabora Strategia de Dezvoltare Locală este format din 19 unități administrative- teritoriale. Are o suprafața de 1.306,16 km2, o populație de 61.045 locuitori cu o densitate de 46,73 loc./ km2. Cele 19 unități administrativ -teritoriale sunt: orașul Beclean; comunele, Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara, Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș care formează un teritoriu omogen. Din cele 19 unități administrativ teritoriale , cinci nu au fost incluse în GAL-uri finanțate prin LEADER-PNDR 2007-2013, respectiv comunele: Chiochiș, Nușeni, Lechința, Matei, Șieu-Odorhei.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5