Dreptul de a respira

Dan Popescu

Fiecare dintre noi, Țara noastră, întreaga omenire trăiesc clipe dramatice care n-au fost niciodată în istoria umanității. Este un război total al nostru, al tuturor cetățenilor globului pământesc, cu un inamic foarte agresiv, perfid și invizibil care încearcă să ne ia Dreptul de a Respira, Drept care ni l-a dat Dumnezeu, Sfânta Treime, atunci când a binevoit să ne creeze. Doar El are dreptul și puterea de a ni-l lua înapoi dacă binevoiește. Omul va muri numai cu trupul, atunci când îi va veni vremea, însă sufletul său este nemuritor, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație permanentă cu el.
Moartea trupului a apărut pentru că a fost slăbită comuniunea omului cu Dumnezeu, este o nefirească despărțire a sufletului de trup și descompunere a trupului. Moartea înseamnă pedeapsa păcatului.
Răul, bolile, nu sunt create de Dumnezeu, propriu-zis răul nu are o subzistență în el însuși, nu are nici un ipostas. Diavolul are existența de la Dumnezeu, deși a strâmbat-o prin voia lui. Răul, păcatul, are ca fundament voia făpturii care este schimbătoare, de aceea răul nu are o existență de nedesființat. Binele își are fundamentul în ființa creată de Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, în ultimul fundament al ființei, de aceea de nedesființat. Este legat de existența care-și are fundamentul în Dumnezeu. Răul nu este legat în mod indisolubil de ființă, el nu este ontologic, răul acesta, adică păcatul omului, se sprijină pe o formă a libertății care nu este necesară, nu este de nerevocat. De aceea posibila eternitate a răului, a păcatului, este legată și ea de posibila nerevocare, din libertate, a unei forme a libertății creaturii. Pentru noi creștinii, existența răului, a păcatului, este o dovadă a libertății noastre. Dumnezeu acceptă decizia omului de a face răul, păcatul, și în a-și da pedeapsa pentru el, pentru că respectă libertatea omului. Răul, păcatul, nu ține în mod necesar de ființă, cum spun panteiștii, care arată că nu există nici o posibilitate de a scăpa de rău, de păcat, posibilitatea răului, a păcatului, este dată în libertatea ce o are omul creat, conștient. Cu voia sa, omul creat se poate îndrepta și spre neființă și să se amestece cu ea. Acesta este răul, păcatul. De aceea trebuie fugit de rău, de păcat și să ne îndreptăm spre bine, pentru a avea comuniunea cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Dumnezeu ne pedepsește pentru păcatele noastre, pentru că noi ne-am îndepărtat de El, de Cel care ne-a dat acest mare dar care este existența, viața noastră și noi trebuie să-I mulțumim permanent, cu frică, cutremur, dragoste și smerenie, nu să-I întoarcem spatele sau să nu credem în El.
Acest virus turbat, Covid-19, care seceră vieți și bagă spaima în omenire, poate fi oprit doar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul medicilor, specialiștilor, autorităților, efortului tuturor Statelor lumii. Să reinventăm omenia, solidaritatea și iubirea dintre noi oamenii și dintre noi și Dumnezeu, Creatorul nostru. Să ne rugăm și să avem deplină încredere că Dumnezeu aude rugăciunile noastre, vede lacrimile noastre și în marea sa milă și iubire pentru creaturile sale, ne va ierta și de data aceasta, iar noi oamenii să nu rămânem indiferenți, să ne întoarcem la icoană, să fim deplin conștienți că peste câteva zile vine Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Atunci se va produce, din nou, victoria iubirii! Noi oamenii suntem creați pentru veșnicie, noi aspirăm permanent după infinitate, după absolut, omul tinde să descopere o frumusețe tot mai mare, să cunoască o realitate tot mai profundă, să înainteze într-o noutate continuă, el tinde spre infinit pentru că este persoană. Însă toate aceste aspecte ale unei realități infinite se pot afla doar într-o Persoană infinită în ființă, în frumusețe, în iubire.
Dumnezeu va salva omenirea pentru că El a creat-o pentru o relație veșnică cu ea. Vom trece, cu siguranță, și peste aceste clipe extrem de tensionate, Dumnezeu nu ne-a creat pentru a termina așa. Să ne întoarcem la Crucea lui Hristos, această Cruce este victoria împotriva morții, este victoria iubirii, este Dreptul la Respirație dat nouă de către Creatorul nostru!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5