Elevii bistriţeni vor susţine evaluările în luna mai. Când vor avea loc testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit calendarul pentru susţinerea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, acestea urmând să aibă loc în perioada 6-29 mai, în două sesiuni. Notele obţinute de şcolari la aceste testări nu vor fi trecute în catalog. Chiar dacă rezultatele nu vor conta la mediile finale ale elevilor, acestea vor fi valorificate la nivelul unităţilor de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, şi vor fi consemnate în portofoliul educaţional al şcolarului.

Aceste evaluări naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a IV-a au fost introduse în acest an şi au fost gândite ca o „oglindă” a stadiului formării şi dezvoltării competenţelor testate.

Teste la română şi matematică

Prima sesiune are următorul calendar: - clasa a II-a (6 mai: Limba română - scris şi citit; 7 mai: Limba maternă - scris şi citit; 8 mai: Matematică) - clasa a IV-a (13 mai: Limba română - Limba maternă; 14 mai: Matematică) - clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)

Sesiunea a doua (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar: - clasa a II-a (20 mai: Limba română - scris şi citit; 21 mai: Limba maternă - scris şi citit; 22 mai: Matematică) - clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe) - clasa a IV-a (28 mai: Limba română - Limba maternă; 29 mai: Matematică). Toate detaliile despre programul examenelor se pot găsi pe www.edu.ro.

Testele pentru evaluare naţională 2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale pentru elevii de 10-12 ani.

Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu. Rezultatele obţinute la evaluare naţională 2014 nu se pun în catalog şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Potrivit Ministerului Educaţiei, responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare. Profesorii evaluatori sunt selectaţi din rândul dascălilor de la alte şcoli decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către doi profesori, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.

Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5