Eroii, omagiaţi în carte

Col. (r.) Ioan Cordovan va lansa luni, de la ora 17.00, la Cercul Militar Bistriţa, monografia “Recunoştinţă pentru eroi”, apărută la Editura Eikon şi prefaţată de General de Brigadă Petre Stoica. În amintirea şi pentru slăvirea faptelor de eroism au fost înălţate semne de căpătâi, iar începând cu secolul al XVII-lea, pentru elogierea martirilor s-a început ridicarea de monumente şi însemne memoriale. Aceste acţiuni au cunoscut o amploare deosebită după făurirea României Mari ca urmare a înfiinţării în 1919 a Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, devenită din 1927 Societatea „Cultul Eroilor”, care a funcţionat sub înalta ocrotire a M.S. Regina Maria, fiind condusă de Mitropolitul Primat Miron Cristea, înălţat ulterior la înaltul rang de Patriarh al României. Toate aceste opere comemorative de război reamintesc tuturor celor ce trec prin faţa lor despre bărbăţia, curajul, spiritul de sacrificiu şi eroismul înaintaşilor noştri, care au făcut dovada supremă a dragostei de Patrie. Ei s-au aruncat în braţele morţii pentru apărarea teritoriului ţării, a credinţei creştine şi a limbii străbune. Cartea „Recunoştinţă pentru Eroi” realizată de col. (r.) Ioan CORDOVAN, preşedintele Filialei Judeţene Bistriţa-Năsăud al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, încununează eforturile deosebite acumulate pe o perioadă de câţiva ani de documentare pe teren, prin inventarierea tuturor monumentelor şi a cimitirelor de onoare ale eroilor din cadrul teritoriului judeţului şi completarea documentaţiei cu date obţinute în urma studierii documentelor din arhivele naţionale, comunale şi ale parohiilor bisericeşti. Autorul a acordat un spaţiu generos prezentării cât mai fidele, pe localităţi a monumentelor, troiţelor, plăcilor comemorative, mormintelor individuale şi cimitirelor de onoare ale eroilor, memorie vie, ridicate pentru glorificarea faptelor lor. “Se cunoaşte din practica vieţii de zi cu zi faptul că, poporul nostru, născut creştin şi milostiv, cu un neţărmurit respect faţă de eroii săi din toate timpurile, nu

şi-a uitat niciodată îndatoririle de cinstire şi omagiere a înaintaşilor săi, a faptelor

lor eroice. Poporul este acela care le-a închinat imnuri de slavă, i-a evocat în fel şi

chip, în funcţie de epocile istorice şi de mijloacele specifice perioadelor respective,

de la plantat de tei, nuci, brazi, care semnifică veşnica aducere aminte, până la ridicarea de mănăstiri şi biserici, sau simple cruci din lemn sau piatră, ridicări în rang sau în grad post-mortem, citări în jurnale de operaţii, ridicări de monumente, busturi, statui, arcuri de triumf, flăcări veşnice, constituirea de cimitire militare ale eroilor, aplicarea de plăci comemorative sau alte însemne memoriale, acordarea de decoraţii naţionale, până la dăruirea de ode sau imnuri ale eroilo”, declară autorul cărţii.

În aceeaşi zi, la Cercul Militar Ansamblul “Doiniţa” va susţine, de Ziua Armatei cu obiceiul cununii grâului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5