Evenimentul aniversar ASTRA Năsăud văzut de Luminița Cornea

Luminița Cornea

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA aniversează, în acest an, 25 de ani de la reactivare. Se știe că ASTRA a fost creată în 1861, la Sibiu (primul președinte – Episcopul Andrei Șaguna), fiind considerată cea mai veche organizație nonguvernamentală din România. La înființarea ei s-a plecat de la principiul valabil și în zilele noastre, anume că un popor scapă de jugul robiei sufletești, trupești și materiale numai dacă are o cultură proprie puternică (Dumitru Acu, „Preambul” la volumul „Asociațiunea ASTRA – 150 de ani, repere cronologice”, Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, 2011).

 În anul 1950, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri de atunci, se dizolvă o serie de societăți culturale printre care și ASTRA. În februarie 1990, la Sibiu, încep tratativele de reactivare a Asociațiunii. Treptat, în anul 1990 și în anii următori sunt reînființate vechile despărțăminte (filiale) ale ASTREI, la Sibiu, Dej, Blaj, București, Alba Iulia, Năsăud, Brașov, apoi la Baia Mare, Iași, Covasna-Harghita, Miercurea Sibiului, Șomcuta Mare, Deva, Orăștie etc.

Despărțământul ASTRA Năsăud este unul dintre cele mai puternice despărțăminte din țară, prin numărul membrilor și prin realizările deosebite. Cu ocazia aniversării sfertului de veac a Despărțământului ASTRA din Năsăud, președintele, prof. Ioan Seni, a elaborat un impresionant volum intitulat „ASTRA năsăudeană rediviva – 25 de ani”, pagini monografice, vol. I (1990-2014), apărut la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 464 de pagini. Cuprinsul volumului este deosebit de bogat, având în vedere un istoric al ASTREI năsăudene din perioada 1861-2015, cu prezentarea cercurilor astriste actuale din zonă, apoi sunt prezentați membrii Despărțământului ASTRA Năsăud din perioada 1990-2015, fiecare cu realizările lor. Un capitol special prezintă multiplele acțiunile cu specific astrist. În peste o sută de pagini sunt prezentați „Câțiva slujitori ai ASTREI REDIVIVA”, din 1990 până în prezent. În alte pagini sunt evocați „Slujitori ai ASTREI CENTRALE” și după aceea „Susținători ai acțiunilor educative ale ASTREI.” Substanțiale pagini alcătuiesc capitolul „Studii privind ASTRA năsăudeană” (în care se regăsește studiul nostru „Împreună cu astriștii năsăudeni”). Ultimele capitole sunt la fel de semnificatve: „Viața cercurilor astriste” și „Gânduri și mesaje pentru ASTRA năsăudeană.” Un volum care va vorbi peste veacuri! Felicitări!

Manifestarea astristă aniversară de la Năsăud, de la începutul lui făurar, a fost onorată de prezența președintelui ASTREI centrale, prof. univ. dr. Dumitru Acu din Sibiu și de prezența mai multor reprezentanți ai instituțiilor de conducere din județ și din oraș, ai instituțiilor culturale din zonă: vicepreședintele Consiliului Județean Al. Pugna, viceprimarul orașului Năsăud, pr. Ioan Pintea – directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița, dl Gavril Țărmure – directorul Centrului Județean de Cultură ș.a.

Evenimentul aniversar, ce a avut loc în incinta Muzeului Grăniceresc din Năsăud, a început cu un Te-Deum ținut de un grup de preoți, membri ai ASTREI năsăudene. În continuare, Președintele Despărțământului ASTRA Năsăud, prof. Ioan Seni, prezintă participanții, reprezentanți ai cercurilor astriste din zonă, din localitățile Năsăud, Bistrița, Rodna, Maieru, Sângeorz, Ilva Mare, Ilva Mică, Poiana, Măgura, Nepos, Feldru, Salva, Rebrișoara, Romuli, Bârgău, Lechința, Cristeștii Ciceului, Beclean, apoi prezintă oaspeții din țară, din Iași, Blaj, Dej, Baia Mare, Sf. Gheorghe, Cluj, Sebeș, și din Basarabia, o delegație a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” și a Cercului ASTRA „Onisifor Ghibu” din orașul Cahul.

Președintele  Cercului ASTRA din orașul Năsăud, doamna prof. Floarea Pleș a prezentat expoziția de fotografii cu aspecte de la numeroasele manifestări culturale realizate de ASTRA Năsăud sau de la alte evenimente astriste care au avut loc în țară. Domnia sa a accentuat faptul că Dumnezeu a binecuvântat zona Hăsăudului cu numeroase bogății naturale, dar „bogăția cea mai mare o reprezintă oamenii care-și duc mai departe, prin cântec și prin scris, tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni.” Participanții au admirat fotografiile din expoziția organizată pe holurile Muzeului Grăniceresc din Năsăud, prilejuindu-le frumoase aduceri-aminte.

Cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de la reluarea activității Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română  și Cultura poporului Român – ASTRA, Despărțământul Năsăud, președintele Ioan Seni a înmânat diplome de merit și recunoștință celor care au adus, prin faptele lor, „un spor de bucurie și mândrie în zona Năsăudului.” Un număr mai mic de diplome cu Titlul de Membru de Onoare al Despărțământului Năsăud au fost acordate unor susținători activi ai ASTREI Năsăud (între care se numără și reprezentantul Despărțământului Covasna-Harghita).

Toți vorbitorii și-au arătat respectul pentru activitatea făcută din suflet de către  prof. Ioan Seni, președintele ASTREI năsăudene din 1990, care s-a dăruit, fără să aștepte nimic în schimb, timp de 25 de ani, tuturor manifestărilor astriste. Astfel, Președintele ASTREI, prof.univ.dr. Dumitru Acu, îl felicită pe prof. Seni pentru tot ceea ce a făcut pentru sărbătorirea aniversării unui sfert de veac de la reînvierea ASTREI năsăudene, menționând că „de ASTRA este mare nevoie în aceste vremuri, ea trebuie în continuare să rămână o făclie luminoasă, acel far permanent din care, când se vede ceva, să spună cuvânt.” Dl prof. Țărmure, în calitatea de conducător al unei instituții de cultură, își exprimă mândria că are relații culturale cu ASTRA condusă de prof. Ioan Seni, felicitând astriștii pentru multiplele activități. Felicitări exprimă și directorul Bibliotecii Județene, pr.Ioan Pintea, care menționează că ASTRA a evoluat bine în această activitate a voluntariatului, iar „partea noastră bună de românism este foarte prezentă în recuperarea trecutului.”

Felicitări și cuvinte frumoase despre astriștii năsăudeni au exprimat în cuvintele lor de salut toți oaspeții din țară, oferind diplome și cărți (inclusiv președintele Despărțământului Covasna-Harghita). Delegația din Cahul a oferit diplome mai multor astriști năsăudeni pentru importanta contribuția adusă la îmbogățirea Centrului de cultură și civilizație românească ASTRA „Onisifor Ghibu” din cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

Sărbătoarea de la Năsăud a prins și mai multă viață prin momentele artistice de muzică populară și dansuri populare, în special, cele prezentate de elevii, în frumoase și străvechi  costume populare, de la școala din Salva ori de corul „Laudatio” din Năsăud. Frumoase momente, greu de uitat! Suntem mândri și noi de prietenia astriștilor năsăudeni, de colaborarea dintre Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita și Despărțământul ASTRA din Năsăud. Le dorim din suflet mult succes în activitatea astristă viitoare. Vivat, crescat, floreat ASTRA!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5