Finanțare de 178.000 de lei pentru IMM-uri prin intermediul proiectului ”Start Up Plus în N-V”

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud implementează, în parteneriat cu solicitantul Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”,  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj,  Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu-Mare și Centrul pentru Politici Publice, proiectul „Start Up Plus în Nord-Vest”, contract POCU/82/3/7/103946. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivul proiectului este creșterea ocupării în regiunea Nord-Vest prin susținerea înființării și dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană. Valoarea totală a proiectului este de 18.635.695 lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 15.779.946,78 lei. Proiectul este implementat în perioada 14 martie 2018 – 13 martie 2021.  În urma implementarii proiectului vor rezulta: 63 IMM-uri finanțate  cu maxim  178.000 lei fiecare; cel puțin 550 persoane  vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea compețentelor antreprenoriale prin participarea la cursul gratuit de competențe antreprenoriale; minim 126 noi locuri de muncă create.

Persoanele interesate de obținerea finanțării nerambursabile de până la 178.000 lei pentru o  afacere nouă, pot participa, până la data de 06 noiembrie 2018 la concursul de planuri de afaceri care urmează să fie finanțate prin proiectul Start Up Plus în Regiunea Nord-Vest.

La concurs pot participa toate persoanele care au urmat și absolvit cursul de Competențe antreprenoriale în cadrul proiectului și maximum 60 persoane care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, însă au absolvit acest tip de curs (cu durată de minimum 40 de ore).  Aceste persoane trebuie ca, în prealabil depunerii unui plan de afaceri în concurs, să parcurgă etapele de preînscriere/înscriere/selecție în grupul țintă al proiectului. Preînscrierea se face pe site-ul proiectului https://startup.prois-nv.ro .

Conținutul dosarului de concurs, forma în care acesta se depune/transmite trebuie să respecte întru totul prevederile din Procedura 103946.04 “Metodologia de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finantațe prin ajutor de minimis în proiectul POCU/82/3/7/103946 "Start-up plus în Nord-Vest" ediția 4, document publicat pe site-ul proiectului https://startup.prois-nv.ro.

 În conformitate cu același document, va avea loc procesul de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finanțate.

Dosarele de concurs se depun zilnic, între orele 10 si 15:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, din Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, tel./fax: 0263-230640, e-mail: [email protected], startup.prois-nv.ro .

Persoane de contact: Cătălina Creangă - Coordonator partener (P2) telefon 0733-900209; Ovidiu Puiu – telefon 0733-900207.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5