Foarte important pentru năsăudeni!

Având în vedere faptul că ce-al doilea termen de plată a creanţelor fiscale datorate bugetului local se încheie la data de 30.09.2011, rugăm contribuabilii persoane fizice şi juridice din oraşul Năsăud şi cele două cartiere componente Luşca şi Liviu Rebreanu să se prezinte la casieria biroului Impozite şi Taxe pentru achitarea acestora.

Menţionăm că, după această dată pentru neplata la termenele scadente, se va aplica majorări de întârziere de 2% asupra sumei datorate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

„Contribuabilii sunt aşteptaţi la casieria biroului Impozite şi Taxe din cadrul primăriei oraşului Năsăud (str. Griviţei, fostul sediul al trezoreriei, la etajul II), ne informează şeful Biroului Impozite şi Taxe, insp. Cornel Magdea, din cadrul Primăriei oraşului Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5