( Foto) Rodna găzduieşte un eveniment, în premieră, în mediul rural. Mitropolitul Andrei, pe Valea Someşului, alături de academicianul Gh. Chivu, universitarii Ioan Chirilă și Constantin Necula. A început ediţia a IX-a a Conferinţei TDR

          A început ediţia  a IX-a a Conferinţei TDR  ce se va desfăşura în perioada 10-11 mai 2018, în Rodna, Bistriţa-Năsăud.  la această oră, la Biserica Ortodoxă din Rodna, Mitropolitul Andrei, alături de un sobor de preoţi, săvărşeşte un Te Deum de binecuvântare a lucrărilor, printre cei prezenţi numărându-se, alături de preoţii parohi,  diaconul Claudiu Grama şi protopopul Ioan Dâmbu. Nu lipsesc preşedintele Consiliului Judeţean – Emil Radu Moldovan, alături de prefectul Ovidiu Frenţ, primarul Tinu Grapini, inspectorul şcolar general Camelia Tabără, precum şi nume sonore ale culturii, religiei şi educaţiei.

Organizarea Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”, pentru prima dată în mediul rural, în anul centenarului Marii Uniri, este un prilej de omagiere a memorandiştilor originari din sau adoptaţi de aceste meleaguri (Ioan Para, Gherasim Domide), a personalităţilor culturale şi ştiinţifice care şi-au legat destinul de ţinuturile năsăudene şi care au contribuit la unitatea tuturor românilor, la iluminarea acestora.

După cum ne declară prof. Vali Ganea, directorul Liceului Tehnologic din Rodna, manifestarea va fi organizată pe următoarele secţiuni:

 • Traducerea textului sacru
 • Retorica textului/discursului religios
 • Literatura şi sacrul

Locul desfăşurării: Căminul cultural (10-11 mai 2018) şi Liceul Tehnologic din Rodna (11 mai 2018).

 Joi, 10 mai 2018

 • 16:00–17:00: Deschiderea oficială (Căminul cultural)
 • 17:00–18:30: Conferinţe în plen

Prof. univ. dr. acad. Gh. Chivu, Scrisul religios și unitatea limbii române

Prof. univ. dr. pr. Ioan Chirilă, Înțelepciune și Unire/Unitate acțională în Sf. Scriptură și în istoria națională a românilor

Conf. univ. dr. pr. Constantin Necula, Principii ale pedagogiei comunicării religioase astăzi

 • 18:30–19:10: Spectacol
 • 19:30: Cina (Pensiunea Decorale, Cormaia - Sîngeorz-Băi)

Vineri, 11 mai 2018

 • 9:00–11.00: Lucrări pe secţiuni: Retorica textului/discursului religios (Căminul cultural)

(Moderatori:  Prof. univ. dr. Ștefan Oltean, Prof. univ. dr. Nicolae Felecan)

Ștefan Oltean, Ficțional și sacru. Repere semantice și pragmatice

Nicolae Felecan, Sacrul în discursul (politic) de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918

Vasile D. Țâra, Cultura ecleziastică, făuritoare și păstrătoare a unității de limbă și de neam

Mihai Valentin Vladimirescu, Retorica discursului profetului Ieremia împotriva Babilonului

Viorella Manolache, 1918  în paginile revistei „Cultura creştină” de la Blaj (dacă Sfântul Pavel ar trăi ... ar fi gazetar!)

Mihai Floroaia, Ideea unităţii naţionale în discursul clericilor la Marea Unire din 1918

 • 11:00–11.30: Pauză
 • 11:30–13.30: Lucrări pe secţiuni: Traducerea textului sacru (Căminul cultural)

(Moderatori:  Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Conf. univ. dr. Bogdan Țâra)

Alexandru Gafton, Traducere și exegeză

Bogdan Țâra, Terminologia religioasă în Lexiconul de la Buda

Ana Maria Minuț, Ioan Constantin Lihaciu, Lexicul religios din gramatica lui Ioan Piuariu-Molnar: Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788

Adina Chirilă, O metaforă pierdută: Corpul este o construcție solidă. Despre opțiuni de traducere în Iov 10, 11

Petre Gheorghe Bârlea, Intensitate, repetiție și redundanță în versiunile românești ale Noului Testament

 

Retorica textului/discursului religios (Primăria Comunei Rodna, Sala de ședințe)

(Moderatori:  Conf. univ. dr. Sorin Guia, Lector univ. dr. Maria Aldea)

Daiana Felecan, Construcție și interpretare în rugăciune

Oliviu Felecan, Mihaela Munteanu Siserman, Interpretări sociolingvistice ale unui text administrativ emis de instituții bisericești

Sorin Guia, Argumente bazate pe autoritate în discursul religios românesc

Octavian Gordon, „Sfârșitul neînfruntat” al vieții sau despre necesitatea înnoirii limbajului liturgic românesc

Maria Aldea, Monica Vlase Carte și religie la sfârșit de secol XVIII: Ducere de mână cătră cinste și direptate (Buda, 1798)

 • 13:30–15.00: Pauză de masă (Pensiunea Doris, Rodna)
 • 15:00–17.00: Lucrări pe secţiuni: Traducerea textului sacru (Căminul cultural)

(Moderatori:  Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, Lector univ. dr. Octavian Gordon)

Adrian Chircu, Veche terminologie religioasă latinească tălmăcită în limba românească. Observaţii asupra dicţionarului lui Teodor Corbea  (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)

Pal Eniko, Statutul maghiarismelor în citările biblice din Catehismul lui Fogarasi (1648) în comparație cu pasajele corespunzătoare din NTB (1648) și BB (1688)

Sebastian VoicuVerba sentiendi în Ioan, 1:1

Cristiana Arghire, Prezența unui termen controversat în textul biblic: parrhêsia

Călin Popescu, Istoricul şi filosofia traducerilor biblice româneşti publicate de Societatea Biblică britanică (fosta BFBS). Cu referire specială la Cartea Psalmilor

Literatura şi sacrul (Primăria Comunei Rodna, Sala de ședințe)

(Moderatori:  Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu)

Gheorghe Manolache, Convertirea fracturismului la mistica isihastă a „lirismului elementar“

Gheorghe Glodeanu, V. Voiculescu sau redescoperirea tradiției

Ioan Pintea, Incertitudinile cunoașterii și beatitudinea splendorii. N. Steinhardt și regăsirea timpului paradisiac

Gabriela Drimba, Scara Raiului în iconografia bisericilor mănăstirești din Țara Românească (Hurezi) și Moldova (Dobrovăț, Râșca, Sucevița, Sfântul Ilie – Suceava, Cetățuia – Iași)

Nastasia Vali Ganea, Reflexe filozofice și teologice în lirica lui Lucian Blaga

 • 17:00–17.30: Pauză
 • 17:30–19.30: Lucrări pe secţiuni: Literatura şi sacrul (Căminul cultural)

(Moderatori:  Conf. univ. dr. Adina Chirilă, Conf. univ. dr. Ioan Milică)

Bogdan Cuza, Reformele bisericești din vremea lui Cuza-Vodă, ca factori premergători ai dobândirii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române

Ioan Milică, Biblia și proverbele populare

Carmen-Mihaela Potlog, Elemente de hermeneutică și semiotică a gestului (ceremonial și ritual) în romanul afro-american

Iulia Ramona Marti, Tăcerea lui V. Voiculescu, glasul luării-aminte la inimă

Doina Macarie, Imaginarul religios în proverbul românesc

Sâmbătă, 12 mai 2018

 • 9–16: Drumeţie + picnic, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Poiana cu narcise – Masivul Saca

        

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5