Habor P. Adrian și Lakataş Lucia, dascăli de 10 ai comunei Budeşti

În colectivul didactic care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din satele Țagu și Budești, finalul lunii februarie a fost marcat de susținerea lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I a învățătorului Habor P. Adrian și a educatoarei Lakataş Lucia. Lucrările metodico-științifice intitulate „Formarea noţiunilor geografice în ciclul primar” - autor –Habor P. Adrian și „Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”- autoare-Lakataș Lucia, au fost evaluate,după efectuarea asistențelor la ore, de către o comisie formată din conf.univ.dr.Ciașcai Liliana, conf.univ.dr.Maria Eliza Dulama de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, de metodista I.S.J B-N Cheța Olimpia și de inspectoarea pentru înv. preșcolar Clapou Crina, ocazie cu care în cadrul comisiilor metodice au fost purtate discuții pe marginea lecțiilor susținute și a lucrărilor prezentate. S-a reliefat nivelul științific ridicat al acestor lucrări, capacitatea autorilor lor de a selecta și parcurge o bibliografie adecvată temelor, de a formula ipoteze de lucru, de a aplica teste pe baza cărora s-au tras concluzii interesante care pot constitui repere în activitatea colectivului didactic, a celor interesați. S-a remarcat unitatea colectivului didactic prin participarea la susținerea lucrărilor, la discuțiile purtate, discuții la care au mai participat și primarul comunei Vasile Codrea, directorul școlii gimnaziale Augustin Rus, toți remarcând efortul pentru alcătuirea lucrărilor metodico-științifice e educatoarei Lakataș Lucia și a învățătorului Habor P. Adrian, fapt pentru care li s-a acordat de către comisie nota maximă -10, au fost felicitați și încurajați să-și continue activitatea de perfecționare și cercetare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5