Începerea unei afaceri - Autorizații de punere în funcțiune a clădirilor cu birouri

Ca întreprinzător trebuie să știi că deschiderea unei afaceri presupune și anumite activități care pot avea un impact negativ asupra mediului. Unele dintre ele pot produce deșeuri, reziduuri, emisii în atmosferă, zgomote, vibrații, poluarea aerului sau a apelor. Prin implementarea unor măsuri legislative se dorește protecția mediului și a oamenilor, reducerea emisiilor atmosferice, coprocesarea deșeurilor pentru a se proteja resursele naturale, reducerea zgomotului, a emisiilor de praf, a cantității de poluanți. 

Principalii factori și surse de poluanți care distrug mediul sunt: emisiile în atmosferă, zgomotul, vibrațiile, deșeurile. Pentru protejarea mediului se dorește reducerea zgomotului, protecția calității apelor, protecția solului și eliminarea deșeurilor.

Zgomotele și vibrațiile sunt produse de anumite utilaje și alți factori (fenomene meteorologice, topografia terenului, vegetație, absorbția undelor acustice în aer și de către sol). De exemplu, pe șantiere, în construcții, principala sursă de zgomot și de vibrații o reprezintă mijloacele de transport și instalațiile de preparare a betoanelor. Pe șantiere se produce o poluare a aerului din cauza activității utilajelor de construcții, transportului materialelor și manipulării acestora, activităților stațiilor de preparare a betoanelor din ciment și altele.

Alte surse de zgomote sunt: centralele termice, ventilatoarele, instalațiile frigorifice, instalațiile sanitare și altele.

În România, societățile care desfășoară anumite activități ce pot afecta mediul, trebuie să obțină obligatoriu autorizația de mediu. Aceasta este impusă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și se solicită de la agenția APM din județul unde societatea își desfășoară activitatea. Administratorul societății depune la agenția APM o cerere pentru obținerea autorizației de mediu, anumite documente și dovada că a încheiat un contract de colectare a deșeurilor, un certificat constatator al firmei. Taxa pentru autorizația de mediu este de 500 Lei, iar valabilitatea autorizației este de 5 ani.

Există firme specializate în servicii și consultanță de mediu care au o echipă de consultanți ce se ocupă cu identificarea și satisfacerea nevoilor fiecărui client în parte pentru evitarea amenzilor ce se dau pentru nerespectarea legilor în vigoare. Pentru a economisi timp și bani, aceste firme fac activitățile birocratice în locul clientului și preiau responsabilitățile sale legate de mediu. Ele oferă servicii de consultanță și informează clientul cu modificările legislative care apar.

Autorizația de mediu este necesară pentru activități precum sunt:

  • Creșterea animalelor, cultivarea plantelor, activități în ferme
  • Exploatare forestieră, acvacultură, extracția gazelor, minereurilor
  • Fabricarea produselor din carne, fabricarea produselor lactate
  • Fabricarea înghețatei, prelucrarea ceaiului, cafelei, a condimentelor
  • Fabricarea produselor alimentare, a vinurilor, a băuturilor răcoritoare
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, de papetărie, a lemnului
  • Fabricarea de utilaje, mașini, echipamente și multe altele.

În cazul clădirilor de birouri, firmele trebuie să aibă autorizații și certificări ale punerii în funcțiune. Și din acest punct de vedere s-a dorit ca legislația română să fie la standardele europene, internaționale. Proprietarul și chiriașul unei clădiri cu birouri trebuie să respecte legislația și să obțină anumite autorizații de punere în funcțiune a clădirii. Se ține cont de specificul clădirii și de tipul activității chiriașului.

Un document pe care trebuie să-l obțină proprietarul clădirii este certificatul de performanță energetică al clădirii. Acesta este necesar atunci când se construiește, se vinde sau se închiriază clădirea. Anumite informații care apar în certificat privind performanța clădiri trebuie să apară și în anunțurile de închiriere pe care le dă proprietarul.

Proprietarii unor construcții sau amenajări puse în funcțiune trebuie să obțină o autorizație de securitate la incendiu și alte obligații aferente. Această autorizație trebuie obținută de proprietar înainte de a pune clădirea în funcțiune sau de a o închiria. În contractul de închiriere dintre cele două părți se trec răspunderile care le revin în legătură cu apărarea împotriva incendiilor. Dacă nu se respectă aceste obligații, contravenția se sancționează cu amendă mare, care poate fi și de 1000 Lei.

Proprietarul clădirii de birouri trebuie să obțină o autorizație de protecție civilă, dacă suprafața clădirii depășește 600 mp. Trebuie să aibă și o autorizație de funcționare ISCIR pentru ascensor, centrală termică.