ÎNTÂLNIRILE CLUBULUI SAECULUM BECLEAN şi EUPHORION DEJ

La ceas aniversar, când se împlinesc exact 12 ani de existenţă, Clubul SAECULUM Beclean, împreună cu Clubul Euphorion Dej s-au întâlnit din nou, având şi de data aceasta o temă inedită şi de impact în rândul participanţilor, „DESPRE GENIU”, având şi de astă dată, ca de obicei un invitat special pe Conf. dr. Alexander BAUMGARTEN de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, care la 39 de ani este Cancelar al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, având ca domeniu didactic Filosofia antică şi medievală, şi o impresionantă listă de publicaţii, amintind aici 5 volume de autor, 13 volume de traduceri din limba gracă şi latină, coordonând 7 volume şi alte 4 volume în colaborare, autor al două cursuri universitare şi autor a 12 volume de studii în limbi străine, a 41 de studii în limba română, a 47 de articole, apoi autor a 33 de recenzii, a 47 comunicări şi conferinţe, participând la 6 interviuri, autor al 6 prefeţe pentru carte, având 5 participări la 5 granturi naţionale, deţinând în ultimă instanţă „Premiul pentru management academic al UBB, nr.23.930/23.12.2008. O biografie

Impresionantă, nu-i aşa? La întâlnirea de la Beclean, care a avut loc în cadrul Şcolii Generale „Grigore Silaşi”,gazdă, ca de obicei fiind doamna Angela Rusu, o iubitoare de carte şi frumos au fost prezenţi membrii ai celor două cluburi din Bistriţa, Beclean şi Dej, amintind aici pe domnii: Meseşan Ştefan, Pop Liviu, Cupşa Mircea, Harosa George, Cherhaţ Adrian, Olimpiu Nuşfelean,Simona Konradi, Ionela Nuşfelean, Andrei Moldovan, Aurel Podaru, mai fiind prezenţi dejenii Ioan Mărginean, Luigi Bambulea, Ştefan Mihuţ, Ioan Şimon şi clujenii Alexander Baugmarten şi Ioana Toma. În prezentarea sa biografică şi bibliografică a oaspetelui întâlnirii de la Beclean, Aurel Podaru, preşedintele Clubului „Saeculum” s-a referit la tema întâlnirii „Despre geniu”, arătând că este cea mai romantică temă, în sensul că a fost pentru prima dată introdusă în literatură de romantici, este cea a omului de geniu, iar cel care a consacrat-o este Byron.Omul de geniu posedă însuşiri neobişnuite: memorie excepţională, inteligenţă covârşitoare, pasiune pentru stuiul de orice fel, seninătatea abstractă, dezinteresul faţă de tot ceea ce este lumesc şi o viaţă personală plină de aventuri. Prin esenţa lor, romanticii sunt nişte visători care deseori ajung la esenţe şi origini, subliniază Aurel Podaru, el însuşi un romantic.

După Aurel Podaru, „În creaţia eminesciană, în pozii : „Luceafărul”, „Odă”(în metru antic), dar şi în proza eminesciană, prin Toma Nour („Geniul pustiu”) şi prin Dionis se oglindesc: eroul titan, eroul demon şi ideile filosofice despre geniu, despre timp şi spaţiu, capacitatea de a se ridica deasupra a tot ceea ce este omenesc şi pământsc.Geniul nu-şi poate găsi împlinirea pe pământ. Pentru el, genealitatea este o sublimă binecuvântare, dar şi un aprig blestem! Geniul tinde mereu spre absolut.

În viziunea sa dezbaterea va fi dericţionată pe două paliere: filozofie şi literatură; filosofia genialităţii, estetica şi figurile genialităţii în poezia romantică şi în poezia lui Eminescu.

Asupra temei susţinute într-un superb discurs academic, opinează tânărul literat Luigi Bambulea într-un excelent eseu privind noţiunea de geniu, ideea fiind continută de scriitorul Andrei Moldovan, de către poetul Ioan Şimon din Dej şi un discurs extrem de inteligent şi la obiect rostit de ing. Ştefan Meseşan, apoi poetul Ioan Mărginean despre geniile care au avut conştiinţa genialităţii. Intresante intervenţii au rostit poeţii Olimpiu Nuşfelean, Mircea Cupşa şi Ionela Nuşfelean, întâlnirea încheindu-se cu prezentarea de către directorul Olimpiu Nuşfelean a revistei „Mişcarea literară” nr.2/2011, cei prezenţi închinând la sfârşit câte un pahar de vin de Lechinţa, oferit cu generozitate de Aurel Podaru, care timp de 12 ani a condus Clubul „Saeculum”, noi felicitând pe organizatoi şi pe membri clubului!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5