Întrebări creştine

Aş vrea să cunosc motivele pentru care „DUHUL SFÂNT, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede” este Persoană a SFINTEI TREIMI.

(5)

Legând lucrurile între ele, arătam în nota precedentă că Sf. Apostoli primesc poruncă de la Domnul IISUS să înveţe şi să boteze”în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh”(Mt.28.19). Aceasta arată trei existenţe cărora le datorăm închinare, DUHUL SFÂNT fiind ” …Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit”, cum spunem în „Credo”; Trei Persoane de aceeaşi fiinţă şi de-o fire divină, izvor a toate pentru cele din creaţie, cu viaţă „în Sine”, dătătoare de viaţă şi a tot binele, în timp ce creaţia primeşte viaţa şi existenţa de la Dumnezeu. În acest sens avem o lucrare absolut remarcabilă, aceea a Sf. Chiril al Alexandriei ”Comentariu la Sf. Ev. după Ioan”, tradusă, adnotată masiv şi remarcabil de către Dumitru Stăniloaie. Impresionant, şocant chiar, este că în adnotările făcute, nu a fost niciodată cazul vreunei contraziceri între autorul din Alexandria de acum 1600 de ani şi marea personalitate a teologului ortodox român de azi.

Duhul Sfânt are felurite feluri de a se arăta exterior, în lucrări: la apa Iordanului se arată în chip de porumbel pentru a arăta neprihănirea Fiului lui Dumnezeu şi Omului, la Cincizecime în chip de limbi de foc, fiindcă va arde spinii păcatelor şi conferă dumnezeieştilor Apostoli capacitatea de a vorbi în graiurile pământului, auditiv semănând atunci cu tunetul şi vijelia.

Îi călăuzeşte pe Sfinţii Apostoli, şi coboară la începuturi în chip văzut asupra celor botezaţi. Astfel de lucrări ale Duhului Sfânt: a călăuzi, a se face văzut, a interzice ceva, a vesti, a aduce aminte sunt lucrări personale, astfel încât DUHUL SFÂNT ESTE PERSOANĂ TREIMICĂ prezentă în toate lucrările dumnezeieşti în creaţie, de la început de veac(cum vom arăta dataviitoare).

Har,milă şi pace de la Domnul IISUS HRISTOS dv. şi iubiţilor noştri cititori.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5