SFÂNTA TREIME

Sfânta Treime în:sfânta scriptură,în viaţa şi experienţa sfinţilor apostoli,în viaţa noastră,dar şi de ce avem nevoie de sfânta Treime

Toate rugăciunile incep cu invocarea sf.Treimi-În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”şi se termină cu slăvirea sf Treimi:,,Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”.Iar aceste cuvinte de invocare si de slăvire formează una dintre cele mai scurte rugăciuni închinate sf.Treimi.Sfântul Ambrozie ne spune că atunci când zicem În numele Tatălui şi ne insemnăm la frunte toate gândurile noastre merg la Dumnezeu,şi al Fiului ne insemnăm la piept sau la inimă,adică pe noi inşine şi toata viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm,apoi la umărul drept şi cel stâng arătând că Dumnezeu este inceputul si desfaşurarea faptei
Cu acest semn sfânt şi cu rostirea acestor cuvinte noi incepem rugăciunile noastre de fiecare zi.Invăţătura despre sf.Treime este greu de inţeles pe care aş numi- o mai degrabă o Taină.Dumnezeu unul în fiinţă dar întreit în persoane.Dacă fiecare sărbătoare inscrisă in calendar ne apare ca o pagină dintr- un Abecedar,din care invăţăm rând pe rând câte o literă,câte o propoziţie,sau câte o frază,din taina sf. Treimi,spre deosebire de Abecedar,cartea cunoaşterii sf .Treimi nu se poate cunoaşte intr- un an ,ne trebuie o viaţă pentru ca abia dupa moarte să inţelegem cine este Tatăl ,Fiul şi Sfântul Duh.Şi atunci cine este sau ce este sf. Treime?- Taina nu poate fi cunoscută decât prin credinta-că Dumnezeu să fie unul în Fiinţă dar Întreit în Persoane: 1)Dumnezeu Tatăl -e din veşnicie,nenăscut,făcător al cerului şi al pământului şi este reprezentat printr -un ochi.
2)Dumnezeu Fiul-născut din veşnicie din Tatăl,intrupat din Fecioara Maria,reprezentat ca :arhiereu,impărat ,judecător,care iarăşi va să vină să judece vii si morţii…. 3)Dumnezeu Duhul Sfânt-din veşnicie,purces din Tatăl,sfinţeşte ,intăreşte şi indumnezeieşte.Duhul Sfânt este cel care ni l-a adus pe Iisus şi ni –L aduce la fiecare Liturghie atunci când se coboară asupra pâini şi vinului prefăcându-le în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Este reprezentat printr- un porumbel.Mai pe scurt ,putem spune că Tatăl a creat lumea,Fiul a restaurat-o,iar Duhul Sfânt o conduce spre desăvârşire.
Sf.Irineu ne spune că Fiul şi Sfântul Duh sunt cele doua mâini ale Tatălui,iar părintele D.Stăniloaie ne spune că:Sfânta Treime este structura supremei iubiri,izvorul vieţii şi al raţionalităţii,culminaţia smereniei şi a jertfei iubirii
1-Sfânta Treime în Scriptură. În sfânta Scriptură atât a vechiului cât şi a noului testament avem dovezi despre lucrarea sfintei Treimi.Astfel la facerea omului,laamestecarea limbilor dar şi la râul Iordan SântaTreime îşi face simţită prezenţa.Doctrina Treimii, care se bazează pe modul în care omul l-a experimentat pe Dumnezeu în Noul Testament, este ancorată în Scriptură. Domnul Iisus a spus: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28,19). Nimeni nu poate să fie creştin fără să fie botezat, spune Iisus,adică nu poţi fi creştin fără să crezi în Treime. Aceasta este marea poartă, marea intrare spre creştinism.Am văzut mai înainte că Treimea a fost prezentă la botezul lui Iisus în râul Iordan. Iisus a stat acolo în timp ce Sfântul Duh a coborât asupra Sa sub chip de porumbel, iar vocea Tatălui s-a auzit spunând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3,17). Sfântul Pavel încheie o scrisoare spunând: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13,13). Sfântul Petru aminteşte de Treime în prima sa epistolă: “Petru, apostol al lui Iisus Hristos, [...] ales după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul Sfânt” (1 Petru 1,1-2). Dumnezeu devine unul din noi în Hristos. El devine Fratele nostru, împărtăşind cu noi durerile, slăbiciunile, ispitele, suferinţele şi moartea noastră. Dumnezeu care la Rusalii a venit ca Duhul Sfânt pentru a sălăşlui în fiecare dintre noi, umplându-ne de Prezenţa şi Puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deasupra noastră. Dumnezeu alături de noi. Dumnezeu în noi. Aceasta ne-o spune doctrina despre Sfânta Treime. Fără Trinitate, Dumnezeu ar fi de necunoscut şi inaccesibil totodată. În cuvintele Sfântului Pavel, plinătatea lui Dumnezeu constă în “harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt”. Nu putem să vorbim cum se cuvine despre Dumnezeu fără să vorbim despre Hristos şi despre Duhul Sfânt în acelaşi moment. Doctrina Treimii conservă deci plinătatea lui Dumnezeu.” 2-Sfânta Treime în viaţa şi experienţa sfinţilor apostoli-Doctrina Sfintei Treimi se bazează în principal pe experienţele primilor creştini. Când l-au întâlnit pe Hristos, l-au întâlnit pe Dumnezeu. “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, a spus Toma. “Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu”, a spus Petru. “Cel care mă vede pe Mine, îl vede pe Tatăl”, a spus Iisus. “Eu şi cu Tatăl una suntem.” “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuşi”, a spus sf. Ap Pavel. Apoi la Rusalii au trăit sentimentul copleşitor al prezenţei divine în vieţile lor şi şi-au amintit că acesta este Duhul lui Dumnezeu promis de profetul Ioil în Vechiul Testament.
Petru, de exemplu, l-a cunoscut pe Dumnezeu în trei moduri. L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Tată. L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Fiu în persoana lui Isus Hristos. Iar la Rusalii l-a cunoscut pe Dumnezeu ca Duhul Sfânt, ca o Prezenţă şi o Putere în inima sa şi în Biserică. Cât de clar vedem planul de mântuire al Sfintei Treimi: “Căci Dumnezeu (Tatăl) aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Apoi Iisus l-a trimis pe Duhul Sfânt să sălăşluiască cu noi pentru totdeauna.
3 -Sfânta Treime în viaţa noastră-Dumnezeu Unul în Fiinţă dar întreit în Persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – joacă un rol important în viaţa şi cultul creştinilor. Facem semnul crucii cu primele trei degete reprezentându-i pe Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Unim aceste trei degete pentru a arăta că nu credem în trei Dumnezei ci în Unul. Apoi suntem botezaţi în numele Treimii; suntem iertaţi în numele Sfintei Treimi; ne căsătorim în numele Sfintei Treimi; fiecare Liturghie începe cu invocarea Treimii; binecuvântăm treimic: “Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”; suntem binecuvântaţi în numele Sfintei Treimi: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”; în fiecare duminică ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime în Crezul Niceean: “Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul [...] şi într-unul Domn, Iisus Hristos [...] şi întru Duhul Sfânt”,iar la finalul călătoriei pământeşti mormântul se pecetluieşte în numele sf. Treimi. De acee în vechiul testament se spune “Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deuteronom 6,4).
4 - De ce avem nevoie de Sfânta Treime?-
a)Cine nu are nevoie de harul Domnului nostru Iisus Hristos? “Cunoaşteţi harul Domnului nostru Iisus Hristos”, scrie sf ap. Pavel, “că El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8,9).
b) Cine nu are nevoie de iubirea lui Dumnezeu? “Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). c)Cine nu are nevoie de împărtăşirea Sfântului Duh? “Veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1,8). Al vostru poate să fie harul lui Hristos, a voastră dragostea lui Dumnezeu, a voastră comuniunea cu Duhul Sfânt. Acesta este sensul Treimii care însumează întreaga Evanghelie, prezentându-ne plinătatea prezenţei, puterii şi iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu deasupra mea. Dumnezeu lângă mine. Dumnezeu în mine.Amin!

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5