Pr .Vasile Beni: Ce este Sfânta Treime ?

Dragii noştri credincioşi!

Sărbătoarea de astăzi poate fi considerată ca fiind printre cele mai mari praznice înscrise în calendarul creştin, pentru că se pomenesc toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi: Tată, Fiul şi Duhul Sfânt.

Pentru că Dumnezeu este necuprins şi învățătura de credință despre Sfânta Treime este, cred, cea mai complexă dintre învățăturile Bisericii. Socotesc că orice demers de înțelegere rațională nu poate fi decât limitat în rezultate și că este nevoie de credință vie și de trăire duhovnicească pentru a o înțelege cât de cât. Totuşi să încercăm să ne oprim la câteva întrebări şi răspunsuri:

1. Cine este sau ce este Sfânta Treime. Taina nu poate fi cunoscută decât prin credinţă ca Dumnezeu să fie unul în Ființă dar Întreit în Persoane:
a. Dumnezeu Tatăl - e din veșnicie, nenăscut, făcător al cerului și al pământului și este reprezentat printr -un ochi.
b. Dumnezeu Fiul-născut din veșnicie din Tatăl, întrupat din Fecioara Maria,  reprezentat ca :arhiereu,împărat, judecător, care iarăși va să vină să judece vii si morții….
c. Dumnezeu Duhul Sfânt-din veșnicie, purces din Tatăl, sfințește, întărește și îndumnezeiește. Duhul Sfânt este cel care ni l-a adus pe Iisus și ni –L aduce la fiecare Liturghie atunci când se coboară asupra pâini și vinului prefăcându-le în Trupul și Sângele Mântuitorului. Este reprezentat printr- un porumbel.

Mai pe scurt, putem spune că Tatăl a creat lumea, Fiul a restaurat-o, iar Duhul Sfânt o conduce spre desăvârșire.

2. Sfânta Treime în Scriptură. În sfânta Scriptură atât a Vechiului cât
și a Noului Testament avem dovezi despre lucrarea sfintei Treimi. Astfel la
facerea omului, la amestecarea limbilor dar și la râul Iordan SfântaTreime își face simțită prezența.

În Noul Testament, este ancorată în Scriptură. Domnul Iisus a spus: ,,Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei28,19). Nimeni nu poate să fie creştin fără să fie botezat, spune Iisus, adică nu poţi fi creştin fără să crezi în Treime.     

 3. Sfânta Treime în viața noastră- Dumnezeu Unul în Ființă dar
întreit în Persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – joacă un rol important în
viaţa şi cultul creştinilor. Facem semnul sfintei Cruci cu primele trei degete
reprezentându-i pe Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Unim aceste trei degete
pentru a arăta că nu credem în trei Dumnezei ci în Unul. Apoi suntem
botezaţi în numele Treimii; suntem iertaţi în numele Sfintei Treimi; ne
căsătorim în numele Sfintei Treimi; fiecare Liturghie începe cu invocarea
Treimii; binecuvântarea treimică: ,,Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”;
suntem binecuvântaţi în numele Sfintei Treimi: ,,Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”; în fiecare duminică ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime în Crezul Niceean: ,,Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul [...] şi într-unul Domn, Iisus Hristos [...] și întru Duhul Sfânt”, iar la finalul călătoriei pământești mormântul se pecetluiește în numele sfintei Treimi.

 De aceea acum la încheiere să ne rugăm și noi zicând:,, Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău cel sfânt”. Doamne, miluieşte ! (de 3 ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin !

Pr.Vasile Beni

 

 

Comentarii

08/06/20 14:59
Vizitator

Sintagma "Sfânta Treime" reprezintă în religia creștină Unitatea Spirituală a celor trei ipostaze divine: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Duhul Sfânt ca reprezentând un singur Dumnezeu. Prin urmare, Sfânta Treime este esenta credintei creștine, atât de bine sintetizată în rugăciunea "CREZUL":
CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU,
Tatăl atotputernicul,
creatorul cerului și al pământului,
al tuturor văzutelor și nevăzutelor.
CRED ÎNTR-UNUL DOMN ISUS CRISTOS,
Fiul lui Dumnezeu, unul-născut,
care din Tatăl s-a născut
mai înainte de toți vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu,
lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu creat;
de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii
și pentru a noastră mântuire
s-a coborât din ceruri.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioară, și s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat,
a pătimit și s-a îngropat.
A înviat a treia zi, după Scripturi,
și s-a suit la cer;
șade de-a dreapta Tatălui
și iarăși va veni cu mărire
să judece pe cei vii și pe cei morți;
a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
CRED ÎN DUHUL SFANT,
Domnul și de viață dătătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede;
care împreună cu Tatăl și cu Fiul
este adorat și preamărit
și a grăit prin proroci.
CRED Într-una, sfântă, catolică
și apostolică Biserică.
Mărturisesc un Botez
spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților
și viața veacului ce va veni.
Amin.

08/06/20 17:51
George Carp

,,Cele trei persoane ale sfintei Treimi”, incorect scris, corect se scrie, Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi”.

08/06/20 19:09
George Carp

Domnule Vizitator, Crezul ortodox spune așa, ,,Întru una , sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”, dv. spuneți pe cel catolic, să zic așa. Fiți corect, totuși! În Crezul ortodox nu găsim cuvântul ,,catolică”!

09/06/20 13:53
Antim

Duhul Sfânt, Mângâietorul, Care „de la Tatăl purcede” (adică își are izvorul) și ni se dăruiește prin Fiul. Căci spune Domnul IISUS la Cina cea de Taină: „și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da alt Mângâietor, ca să fie cu voi de-a pururi, Duhul adevărului...”(In.14.15-16).Adăugirea „Filioque”-s-a făcut dintr-o împotrivire față de ereticii arieni (la Conc. de la Toledo 598 și apoi Aquilea), dar Biserica romană recunoaște că acest adaus nu e conform Scripturii noutestamentare, nici Conciliului niceo-constantinopolitan, spunând doar că s-ar subînțelege.

10/06/20 10:10
George Carp

Biserica Romano-Catolică, împotriva învățăturii Bisericii ecumenice din primele opt secole și a celor șapte Sinoade ecumenice din această perioadă, afirmă că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, chiar dacă încă la Sinodul doi ecumenic din anul 381, unde s-a condamnat erezia lui Macedonie, s-a hotărât răspicat și categoric că Sfântul Duh PURCEDE DOAR DIN TATĂL. Pentru prima dată adaosul ,,Filioque” este făcut de romano-catolici la un sinod de la Toledo, din Spania, în anul 447.Acest nefericit adaos a contribuit puternic la ruperea unității și comuniunii celor două Biserici surori, care, din păcate, există și astăzi. Biserica Ortodoxă respinge categoric faptul că Duhul Sfânt ,,purcede” și de la Fiul, pentru că romano-catolicii rup egalitatea în demnitate dumnezeiască a celor trei Persoane divine, subordonând pe Duhul Fiului. Nici Scriptura și nici Tradiția nu învață nicăieri că Duhul purcede și de la Fiul.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5