SFÂNTA TREIME

Pr .Vasile Beni: O pildă a mitropolitului Antonie Plămădeală,despre sfânta Treime

A doua zi de Rusalii este ziua în care se pomenesc toate cele trei Persoane al sfintei Treimi ,adică Tatăl,Fiul și Sfântul Duh.Și am putea zice că sărbătoarea de astăzi poate fi considerată ca fiind printe cele mai mari dintre toate sărbătorile înscrise în calendarul creștinInvățătura despre sf.Treime este greu de ințeles pe care aș numi- o mai degrabă o Taină.Dumnezeu unul în ființă dar întreit în persoane.Dacă fiecare sărbătoare inscrisă in calendar ne apare ca o pagină dintr- un Abecedar,din care invățăm rând pe rând câte o literă,câte o propoziție,sau câte o frază,din taina sf. Treimi,spre deosebire de Abecedar,cartea cunoașterii sf .Treimi nu se poate cunoaște intr- un an ,ne trebuie o viață pentru ca abia dupa moarte să ințelegem cine este Tatăl ,Fiul și Sfântul Duh
Toate rugăciunile incep cu invocarea sf.Treimi-În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”și se termină cu slăvirea sf Treimi:,,Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”.Iar aceste cuvinte de invocare si de slăvire formează una dintre cele mai scurte rugăciuni închinate sf.Treimi.Sfântul Ambrozie ne spune că atunci când zicem În numele Tatălui și ne insemnăm la frunte toate gândurile noastre merg la Dumnezeu,și al Fiului ne insemnăm la piept sau la inimă,adică pe noi inșine și toata viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm,apoi la umărul drept și cel stâng arătând că Dumnezeu este inceputul si desfășurarea
faptei .Cu acest semn sfânt și cu rostirea acestor cuvinte noi incepem rugăciunile noastre de fiecare zi.
Și atunci cine este sau ce este sf. Treime?- Taina nu poate fi cunoscută decât prin credinta-că Dumnezeu să fie unul în Ființă dar Întreit în Persoane:
1)Dumnezeu Tatăl -e din veșnicie,nenăscut,făcător al cerului și al pământului și este reprezentat printr -un ochi.
2)Dumnezeu Fiul-născut din veșnicie din Tatăl,intrupat din Fecioara Maria,reprezentat ca :arhiereu,impărat ,judecător,care iarăși va să vină să judece vii si morții….
3)Dumnezeu Duhul Sfânt-din veșnicie,purces din Tatăl,sfințește ,intărește și indumnezeiește.Duhul Sfânt este cel care ni l-a adus pe Iisus și ni –L aduce la fiecare Liturghie atunci când se coboară asupra pâini și vinului prefăcându-le în Trupul și Sângele Mântuitorului. Este reprezentat printr- un porumbel.Mai pe scurt ,putem spune că Tatăl a creat lumea,Fiul a restaurat-o,iar Duhul Sfânt o conduce spre desăvârșire.
Părintele D.Stăniloaie ne spune că:Sfânta Treime este structura
supremei iubiri,izvorul vieții și al raționalității,culminația smereniei și a jertfei
iubirii
Sfânta Treime în Scriptură. În sfânta Scriptură atât a vechiului cât
și a noului testament avem dovezi despre lucrarea sfintei Treimi.Astfel la
facerea omului,la amestecarea limbilor dar și la râul Iordan SântaTreime își
face simțită prezența.Doctrina Treimii, care se bazează pe modul în care
omul l-a experimentat pe Dumnezeu în Noul Testament, este ancorată în
Scriptură. Domnul Iisus a spus: “Mergând, învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei
28,19). Nimeni nu poate să fie creştin fără să fie botezat, spune Iisus,adică
nu poţi fi creştin fără să crezi în Treime. Aceasta este marea poartă, marea
intrare spre creştinism.Am văzut mai înainte că Treimea a fost prezentă la
botezul lui Iisus în râul Iordan. Iisus a stat acolo în timp ce Sfântul Duh a
coborât asupra Sa sub chip de porumbel, iar vocea Tatălui s-a auzit
spunând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei
3,17). Sfântul Pavel încheie o scrisoare spunând: “Harul Domnului nostru
Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie
cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13,13). Sfântul Petru aminteşte de Treime în
prima sa epistolă: “Petru, apostol al lui Iisus Hristos, [...] ales după cea mai
dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul Sfânt”
(1 Petru 1,1-2). Dumnezeu devine unul din noi în Hristos. El devine Fratele
nostru, împărtăşind cu noi durerile, slăbiciunile, ispitele, suferinţele şi
moartea noastră. Dumnezeu care la Rusalii a venit ca Duhul Sfânt pentru
a sălăşlui în fiecare dintre noi, umplându-ne de Prezenţa şi Puterea lui
Dumnezeu. Dumnezeu deasupra noastră. Dumnezeu alături de noi.
Dumnezeu în noi. Aceasta ne-o spune doctrina despre Sfânta Treime. Fără
Trinitate, Dumnezeu ar fi de necunoscut şi inaccesibil totodată. În cuvintele
Sfântului Pavel, plinătatea lui Dumnezeu constă în “harul Domnului nostru
Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt”.
Nu putem să vorbim cum se cuvine despre Dumnezeu fără să vorbim
despre Hristos şi despre Duhul Sfânt în acelaşi moment. Doctrina Treimii
conservă deci plinătatea lui Dumnezeu.”
Sfânta Treime în viața noastră-Dumnezeu Unul în Ființă dar
întreit în Persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – joacă un rol important în
viaţa şi cultul creştinilor. Facem semnul crucii cu primele trei degete
reprezentându-i pe Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Unim aceste trei degete
pentru a arăta că nu credem în trei Dumnezei ci în Unul. Apoi suntem
botezaţi în numele Treimii; suntem iertaţi în numele Sfintei Treimi; ne
căsătorim în numele Sfintei Treimi; fiecare Liturghie începe cu invocarea
Treimii; binecuvântăm treimic: “Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”;
suntem binecuvântaţi în numele Sfintei Treimi: “Harul Domnului nostru Iisus
Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”; în fiecare duminică ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime în Crezul Niceean: “Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul [...] şi într-unul Domn, Iisus Hristos [...] și întru Duhul Sfânt”,iar la finalul călătoriei pământești mormântul se pecetluiește în numele sf. Treimi. De acee în vechiul testament se spune “Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deuteronom 6,4).
O pildă a mitropolitului Antonie Plămădeală despre sfânta Treime:Trei tineri scăpați dintr-un naufragiu au reușit să ajungă intr-o insulă nelocuită. Vaporul s-a scufundat și ei și-au organizat viața cum au putut, având acolo cele de trebuință. Nu știau nici o rugăciune. Știau doar că Dumnezeu este Treime, așa că au imaginat o rugăciune simplă: "Trei voi, trei noi, miluiți-ne pe noi".Toată viața, până au ajuns ca la 90 de ani, au rostit această rugăciune. La o vreme, a ajuns acolo un vapor, din intâmplare câci calea era greu navigabilă, și era și un,episcop. Văzând semne că insula ar fi locuită, în ciuda indicațiilor hărților că ar fi pustie, au coborât toți de pe vapor și i-au găsit acolo pe cei trei, ninși de ani și de așteptare.Episcopul i-a intrebat ce rugăciuni știu, si ei i-au răspuns: Știm o rugăciune simplă, compusă de noi, fiindcă atunci când vaporul nostru a naufragiat, nu prea eram dintre cei cu educație religioasă. Și și-au descoperit textul rugăciunii. Episcopul le-a spus că nu e de ajuns și că sunt in primejdie să-și piardă mântuirea. I-a povățuit să învețe măcar rugăciunea domnească, Tatăl nostru. I-a invățat rugăciunea Tatăl nostru, iar conducătorul vaporului i-a invitat să se întoarcă înapoi în țările lor. N-au vrut. Erau prea bătrâni și se obișnuiseră acolo pe insulă.Într-o zi vaporul a plecat. Dar n-a apucat să se depărteze mai mult de o zi de mal, ca la un moment dat cei de pe vapor i-au văzut cu stupefacție pe cei trei bătrâni venind spre vapor și umblând pe apă ca pe uscat. Comandantul a oprit vaporul și episcopul i-a intrebat: "Ce-i cu voi? V-ați răzgândit? Vreti să vă intoarceîi înapoi în țările voastre?" "Nu, a răspuns unul dintre ei, dar am uitat jumătate din rugăciunea ce ne-ai învățat, și ne temem să nu ne pierdem mântuirea, așa cum ai spus Prea Sfinția Ta. Până la jumătate merge, dar mai încolo numai merge".Episcopul și-a dat seama atunci că oamenii nu mai aveau nevoie de nici o altă rugăciune, în afară de aceea pe care o știau ei. Aceea era rugăciunea în duh și în adevăr, pentru că era adresată lui Dumnezeu din suflete curate, cu toata credința, cu toata forța sufletului lor. Numai așa se putea explica darul ce-l căpătasera, de a merge pe apă ca pe uscat. Și atunci le-a spus: "Duceți-vă înapoi și ziceți-vă mai departe rugăciunea voastră, și mântuiți-vă în Domnul, și rugați-vă și pentru noi! ".De aceea acum la încheiere să ne rugăm și noi zicând:,, Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău.cel sfânt”.Doamne, miluieşte ! (de 3 ori).Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.Amin !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5