Pr. Vasile Beni: Sfânta Treime în viața noastră

Mintea omului nu poate, întrucât e mărginită,   

Să cuprindă-n ea Treimea, pururea nedespărțită.     

Dar, din veci toți, în Ceruri-vieții tuturor temei,   

Este Tatăl, Fiul, Duhul: trei într-Unul, Unu-n trei..                                          

(Vasile Militaru)

            Dragii noştri credincioşi!

           Am început cu aceste versuri, pentru că Dumnezeu este necuprins şi învățătura de credință despre Sfânta Treime este, cred, cea mai complexă dintre învățăturile Bisericii. Socotesc că orice demers de înțelegere rațională nu poate fi decât limitat în rezultate și că este nevoie de credință vie și de trăire duhovnicească pentru a o înțelege cât de cât.

      Iar sărbătoarea de astăzi poate fi considerată ca fiind printre cele mai mari praznice înscrise în calendarul creştin, pentru că se pomenesc toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi: Tată, Fiul şi Duhul Sfânt.                             Haideți în cele ce urmează să ne oprim doar la două învățături:

 

  1. Învățătura despre Sfânta Treime. Taina nu poate fi cunoscută decât prin credinţă ca Dumnezeu să fie unul în Ființă dar Întreit în Persoane:
a. Dumnezeu Tatăl - e din veșnicie, nenăscut, făcător al cerului și al pământului și este reprezentat printr -un ochi.
b. Dumnezeu Fiul-născut din veșnicie din Tatăl, întrupat din Fecioara Maria,  reprezentat ca :arhiereu, împărat, judecător, care iarăși va să vină să judece vii si morții….
c. Dumnezeu Duhul Sfânt-din veșnicie, purces din Tatăl, sfințește, întărește și îndumnezeiește. Duhul Sfânt este cel care ni l-a adus pe Iisus și ni –L aduce la fiecare Liturghie atunci când se coboară asupra pâini și vinului prefăcându-le în Trupul și Sângele Mântuitorului. Este reprezentat printr- un porumbel.

       Mai pe scurt, putem spune că Tatăl a creat lumea, Fiul a restaurat-o, iar Duhul Sfânt o conduce spre desăvârșire.

      2. Sfânta Treime în viața noastră- Dumnezeu Unul în Ființă dar
întreit în Persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – joacă un rol important în
viaţa şi cultul creştinilor.

         Facem semnul sfintei Cruci cu primele trei degete reprezentându-i pe Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Unim aceste trei degete
pentru a arăta că nu credem în trei Dumnezei ci în Unul. 

      Apoi suntem botezaţi în numele Treimii; suntem iertaţi în numele Sfintei Treimi; ne căsătorim în numele Sfintei Treimi; fiecare Liturghie începe cu invocarea Treimii; binecuvântarea treimică: ,,Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”; suntem binecuvântaţi în numele Sfintei Treimi: ,,Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”; în fiecare duminică ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime în Crezul Niceean: ,,Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul [...] şi într-unul Domn, Iisus Hristos [...] și întru Duhul Sfânt”, iar la finalul călătoriei pământești mormântul se pecetluiește în numele sfintei Treimi.

        De aceea acum la încheiere să ne rugăm și noi zicând:,, Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău cel sfânt”. Doamne, miluieşte ! (de 3 ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.  Amin !

Pr.Vasile Beni

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5