Meditaţie la Duminica Rusaliilor

Duhul Sfânt

De fiecare dată când preotul se urcă la amvon pentru a rosti cuvânt de învăţătură, se gândeşte la cel puţin 3 lucruri:
1. Ce a spus Mântuitorul prin Sf. apostoli şi evanghelişti?
2. Ce înţeleg eu ca preot?
3. Ce învăţătură transmit credincioşilor pentru a înţelege semnificaţia sărbătorii?
Duminica a VIII-a după Sf. Paşti este a Cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt, descrisă în Fap. Ap. cap. 2,1-11.
Este sărbătoarea în care Biserica s-a întemeiat în chip văzut, pe care Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului o numeşte „cerul pe pământ unde locuieşte şi Se preumblă Dumnezeu”.
Pe scurt să vedem:
1. Cine este Duhul Sfânt?
2. Care au fost efectele Pogorârii Duhului?
3. Care sunt roadele Duhului Sfânt?
4. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt?

1. Cine este Duhul Sfânt?
1. În art. al 8-lea al simbolului de credinţă mărturisim:
„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci”.
În V.T. – a luat parte la crearea lumii şi a omului; a călăuzit pe patriarhi şi pe prooroci;
În N.T: - a umbrit pe Sf. Fecioară; i-a călăuzit pe păstori, pe magi şi pe dreptul Simeon să vadă în Pruncul născut în Betleem, pe Mesia; L-a luminat pe Sf. Ioan Botezătorul să-L recunoască pe Iisus venit la Botez ca pe „Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii”; la Sf. Liturghie este Cel ce preface pâinea şi vinul în „Trupul şi Sângele Domnului”; „El este cel ce călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică” (Sf. Vasile cel Mare)

2. Efectele Pogorârii Duhului Sfânt
a. imediate: vorbirea în limbi; întemeierea Bisericii creştine; apostolii din fricoşi devin îndrăzneţi, iar în urma predicii Sf. ap. Petru s-au botezat 3000 de suflete
b. îndepărtate: predicarea Evangheliei la toate popoarele; existenţa miraculoasă a Bisericii în timp, care a fost prigonită, ca de altfel şi sfinţii apostoli care, atunci când au fost aruncaţi în închisoare, Gamaliel, un învăţător al legii, preţuit de popor, a zis: „feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, că dacă lucruri acesta e de la oameni, de la sine se va nimici, dar dacă-i de la Dumnezeu nu veţi putea voi să-l nimiciţi; ba nu cumva să vă pomeniţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu” (Fap. Ap. 5, 38-39).

3. Care sunt roadele Duhului Sfânt?
Prezenţa Duhului între oameni se observă după roadele Duhului Sfânt: „Iar roada Duhului este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă, blândeţe, înfrânare, curăţia (Galoteni, 5, 22-23). Pentru că scopul vieţii creştine este „dobândirea Duhului Sfânt”, spune Sf. Serafim de Sarov

4. Păcatele împotriva Duhului Sfânt – sunt cele care se opun celor 3 mari virtuţi: credinţei, nădejdii şi dragostei
a. împotrivirea faţă de adevărul dovedit al credinţei
b. încrederea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu
c. deznădejdea în mila şi bunătatea lui Dumnezeu
d. pizmuirea aproapelui
e. nepocăinţa până la moarte (catehism)
Despre aceste păcate, în Sf. Scriptură se pune: „Oricine va zice vreun cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui; dar cine va zice împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie” (Matei 12, 32)
Aşadar, păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcate împotriva credinţei.
Reflecţii mesaj:
1. Cât de mult e prezent Duhul Sfânt în viaţa ta în contextul celor spuse că roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, pacea, bucuria… cât de mult e prezent Duhul?
2. Cât de mult păcătuieşti împotriva Duhului Sfânt – a evidenţei – că în funcţie de cât de mult păcătuieşti vei fi sau nu iertat acum ori niciodată?
În încheiere să ne rugăm: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Pr. Vasile Beni,
Biserica Ortodoxă „Coroana”
Parohia Pogorârea Sfântului Duh

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5