MEDITAŢIE LA DUMINICA RUSALIILOR SFÂNTULUI DUH

Pr. Vasile Beni: Iisus ne făgăduieşte trimiterea Duhului Sfânt, fapt ce se împlineşte la Cinzecime, iar Duhul Sfânt este cel care continuă să ni-l aducă pe Iisus la fiecare Liturghie

Scopul vieţii creştine este dodândirea Duhului Sfânt(sf.Serafim de Sarov) -de ce?- Pentru că roada Duhului este:dragoste,bucurie,pace,îndelungă răbdare,bunătate,facere de bine,credinţă,blândeţe,înfrânare,curăţia(Gal.5,22-23) La zece zile după Înălţarea Domnului la cer,respective la cinzeci de zile după Înviere,Mântuitorul Hristos a trimis din cer făgăduinţa făcută apostolilor Săi,adică Duhul Sfânt.Pentru că acest praznic a avut loc la cinzeci de zile după Paşti se mai numeşte Cinzecime şi ne este descris în Fap. Ap. cap. 2,1-11.
Este sărbătoarea în care Biserica s-a întemeiat în chip văzut, pe care Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului o numeşte „cerul pe pământ unde locuieşte şi Se preumblă Dumnezeu”.
Mai pe scurt în cuvântarea de astăzi m-aş opri la cel puţin patru lucruri:
1. Cine este Duhul Sfânt?
2.Ce este Harul Duhului Sfânt ?
3. Care sunt roadele Duhului Sfânt?
4. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt?
1Cine este Duhul Sfânt?
1. În art. al 8-lea al simbolului de credinţă mărturisim:
„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci”-este cea de-a treia persoana a sfintei Treimi,egal întru totul cu Tatăl şi cu Fiul,veşnic,atotputernic,atotştiutor,pretutindeni de faţă-şi căruia I se cuvine aceiaşi închinare şi slavă ca şi Tatălui şi Fiului.
În V.T. – a luat parte la crearea lumii şi a omului; a călăuzit pe patriarhi şi pe prooroci;
În N.T: -este necesar pentru mântuire-este cel care ni l-a adus mai întâi pe Iisus,pentru că a umbrit pe Sf. Fecioară; i-a călăuzit pe păstori, pe magi şi pe dreptul Simeon să vadă în Pruncul născut în Betleem, pe Mesia; L-a luminat pe Sf. Ioan Botezătorul să-L recunoască pe Iisus venit la Botez ca pe „Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii”; la Sf. Liturghie este Cel ce preface pâinea şi vinul în „Trupul şi Sângele Domnului”; „El este cel ce călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică” (Sf. Vasile cel Mare) 2 Ce este Harul Duhului Sfânt?-lucrarea prin care Duhul Sfânt ne uneşte cu Hristos şi lucrează în noi ,împreună cu noi,la mântuirea noastră.Într-o definiţie mai simplă am putea spune că este ajutorul gratuit pe care Dumnezeu ni-l dă nouă,oamenilor,în vederea mântuirii.Însă în sens teologic ,harul este o lucrare dumnezeiască necreată,izvorâtă din fiinţa divină prin umanitatea înviată şi înălţată a Mântuitorului Hristos,revărsată în Biserică prin Sfintele Taine.
3. Care sunt roadele Duhului Sfânt?
Prezenţa Duhului între oameni se observă după roadele Duhului Sfânt: „Iar roada Duhului este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă, blândeţe, înfrânare, curăţia (Galateni, 5, 22-23).Ce înseamnă să ai dragoste?-îndelung rabdă,dragostea este binevoitoare,nu pizmuieşte nu se laudă nu se trufeşte,nu se poartă cu necuviinţă nu caută ale sale ,nu se trufeşte,nu se bucură de nedreptate ci se bucură de adevăr,toate le suferă ,toate le crede,toate le nădăjduieşte,toate le rabdă,dragostea nu cade niciodată.Ce înseamnă să ai pace sau să fii făcător de pace,să fii bland,sau curat cu inima ne spune Mântuitorul:,,fericiţi făcătorii de pace că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema”,,fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul”,,fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Pentru că scopul vieţii creştine este „dobândirea Duhului Sfânt”, spune Sf. Serafim de Sarov.
4. Păcatele împotriva Duhului Sfânt – singurul lucru din noi care nu e de la Dumnezeu e păcatul,pentru că el ne împiedică să ne împărtăşim de Dumnezeu,să-Lvedem şi să-L cunoaştem.Iar păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt cele care se opun celor 3 mari virtuţi: credinţei, nădejdii şi dragostei
a. împotrivirea faţă de adevărul dovedit al credinţei-cu scopul de a-şi duce nestingherit o viaţă păcătoasă
b. încrederea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu-păcat de care se fac vinovaţi cei ce calcă fără teamă poruncile lui Dumnezeu,gândindu-se că Dumnezeu este bun şi-i v-a ierta
c. deznădejdea în mila şi bunătatea lui Dumnezeu-cei care se gândesc că Dumnezu nu-I mai poate ierta-păcat care l-a dus şi pe Iuda la moarte.
d. pizmuirea aproapelui-pentru darurile sau talanţii cu care aceştia au fost învredniciţi de Dumnezeu.
e. nepocăinţa până la moarte (din catehism)
Despre aceste păcate, în Sf. Scriptură se pune: „Oricine va zice vreun cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui; dar cine va zice împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie” (Matei 12, 32)
Aşadar, păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcate împotriva credinţei.
Spre finalul acestei meditaţii să ne oprim dar şi să ne răspundem la cel puţin două întrebări:
1. Cât de mult e prezent Duhul Sfânt în viaţa ta în contextul celor spuse că roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, pacea, bucuria… cât de mult e prezent Duhul?
2. Cât de mult păcătuieşti împotriva Duhului Sfânt – a evidenţei – că în funcţie de cât de mult păcătuieşti vei fi sau nu iertat acum ori niciodată?
În încheiere să ne rugăm: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5