Kulturmediology

După translaţia realizată cu câteva zile în urmă între Media şi devenirea ei Mediologică (a se vedea articolele mele din “Răsunetul” Media & Mediology şi Translatio Mediologicum), încerc în spiritul ideii ce prinde contur să lansez un alt concept derivat din MEDIOLOGY “abgeleitete Begriffe” şi anume cel de CULTURĂ MEDIOLOGICĂ care este şi titlul prezentării noastre. Nu este oare un concept prea îndrăzneţ, prea rebel, fără teme iuri justificative “die Grundlegende der Rechtfertigung”! Cum ar putea să putea să prindă rădăcini “taken roots” un asemenea concept “Culture-Mediology” într-un timp eminamente materialist şi nu conceptologist, într-o Naţiune/Stat luptând întru supravieţuire “fight or surviving” şi care încă nu poate fi numită o naţiune de cultură “Kulturnation”. Deci, dacă nu suntem “Kulturnation” şi nici – cel puţin deocamdată – “Sportnation” (doar enumerând Legiunile Străine din footballul autohton) atunci prin ce miracol am putea deveni Naţiune Mediologică? “Mediologicnation”. Eu susţin că miracolul este realizabil prin efort, bun simţ, educaţie, toate întru raţiune şi moralitate; este inadmisibil ca într-o Naţiune Europeană să domine la nesfârşit un “smenotescu”, un “invirtescu”, un “tupanescu” sau un “injustescus”! Nu este conceptibil ca într-o Naţiune/ Staat din Europae Millenniului trei să nu se simtă pulsul şi impulsul relaţiilor Trans-Atlantic, ci şi a celor Trans-Orientale (direcţionate Upanishadic sau Taoist, şi nu a orientalismelor balcanice).

Ne aflăm în plină Evoluţie şi Revoluţie a tuturor structurilor Mediologice, a tuturor componentelor de “Cyber Space-Time” ca Informare, Comunicare şi obiectiva Înştiinţare, de cultură a spaţiului cosmic “Kulturweltall”, în care prejudecăţile “prejudices”, răutăţile “Misverständniss”, cât şi birfo-illogismele şi-au redus mult gradul lor de impact în societatea noastră; din nefericire la noi, şi nu numai, dar în alte măsuri, politicianismul ca la noi la nimenea se agaţă încă de triada de mai sus pasivizând dramatic două treimi din electorat. Trebuie subliniat şi accentuat că niciodată în istoria României nu au lucrat, învăţat sau vizitat atât de mulţi români Occidentul, iar fiecare din noi am văzut, am cugetat de ce ei sunt unde sunt şi noi mereu pe coadă! Nicio administraţie din România nu va putea face abstracţie de realul progres informativ la toate nivelele societăţii, mereu flexibile, mereu dinamice, cu o rată de Mediologizare crescândă şi într-o continuă diversificare; toţi cei ieşiţi, legali sau ilegali (ca mine, înainte de ’89), învăţând sau trist adevăr – şi furând – zbătându-se sau şi ruşinos – proxenetizându-se, alcătuiesc pestriţismul bipolar Diaspora-Exodus, care însă în esenţa lor nu mai sunt locuitorii unui singur ţinut “Bevölkerung eines Landes”, ci suntem un “demos” european şi trans-atlantic. Dincolo de dificultăţi, de ne-adaptări, de extrapolarea originalităţilor noastre jenanto-balcane, de reversurile labyrinthice ale “neo-latinizării” chiar pe solul lui “lex romana”, “civitas” sau “dignitas”, ca sens fundamental al timpului nostru va rămâne Voinţa de autodepăşire “Willensüberwindung” dincolo de precarităţi, re-activându-se ca Naţiune a Voinţei Mediologice “WillensMediologieNation”! sunt oare o Singularitate utopică? Nu! Un Răsunet Mediologic este chiar în paginile Răsunetului European de Bistritz, iar o primă videologie a conceptului Mediologic a fost deja prezentată de TV-Bistritz! Dacă există Începutul, va exista şi continuarea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5