Mai mult ca oricând oamenii simt nevoia normalității

Ca PSD a reușit sa pună tara pe o direcție greșita, este un fapt ce nu mai are nevoie a fi demonstrat.Se probează in fiecare domeniu de activitate, o resimte fiecare cetățean.

Este general valabil ca toată lumea caută alternativa. Mai mult ca oricând oamenii simt nevoia normalității, a firescului in viețile lor.

Ca PNL este alternativa la tot ceea ce se petrece in prezent, este un fapt ce nu mai are nevoie de calcule și de justificări.
Oamenii știu acest lucru, îl cunosc foarte bine: vin către PNL, discuta, adresează întrebări, Creează dezbateri și caută soluții la tot acest impas major.

PNL de asemenea stie acest lucru. Ca este dator sa fie alternativa și sa ofere soluția normala, fireasca.

PNL este alături si pentru toți cetățenii acestei tari.

Pentru a oferi romanilor un program de guvernare real, care sa răspundă așteptărilor și care sa adopte cele mai bune soluții, alături de cetățeni, membrii PNL și comisiile de specialitate ale PNL, s-au pus bazele programului de guvernare prin adoptarea standardelor unei bune guvernări.

Acest set de 20 de principii ale bunei guvernări PNL au fost adoptate sâmbătă 4 August in cadrul Consiliului National de Coordonare al partidului, urmând a sta la baza programului de guvernare oferit de PNL pentru România și pentru români.

Iată-le:

Principiul limitării și autolimitării puterii publice
Intervenția statului trebuie limitată la sfera publică fără intruziuni abuzive în viața privată a cetățeanului sau în economie.

Principiul egalității între instituțiile statului și cetățean
Statul nu trebuie să fie deasupra propriilor cetățeni, ci în serviciul lor, fără discriminare, oriunde s-ar afla ei, în țară sau în străinătate.

Principiul nondiscriminării și al egalității efective în fața legii
Toți cetățenii sunt egali în fața legii și nicio măsură legislativă sau administrativă nu poate fi discriminatorie.

Principiul comprehensivității legilor
Este de preferat ca o lege să fie amplu dezbătută mai mult timp decât să fie adoptată într-o manieră rapidă și ulterior să necesite mai multe corecții și modificări legislative.

Principiul asigurării predictibilității și stabilității
Actele normative și administrative trebuie anunțate anterior adoptării lor, să dispună de un timp necesar și suficient pentru dezbateri, să fie adoptate în procedură normală și să permită o perioadă rezonabilă de conformare și aplicare.

Principiul descentralizării
Autoritatea publică centrală poate să intervină doar acolo unde o poate face mai eficient decât administrația locală.

Principiul meritocratic în organizarea administrației publice
În ocuparea fucțiilor publice din administrația centrală și locală trebuie să primeze competențele profesionale și nu criteriile politice.

Principiul integrității în ocuparea fucției publice
Nu pot candida pentru ocuparea unei funcții publice persoanele cu probleme penale, aflate în conflict de interese și/sau în alte situații care le fac incompatibile cu funcția respectivă.

Principiul responsabilității decidentului
Deciziile și actele administrative poartă răspunderea personală a celor care le-au promovat și adoptat, aceștia putând fi sancționați legal în situații de abuz sau de îndeplinire defectuoasă a sarcinilor de serviciu.

Principiul participării la deciziile publice
Actele normative și administrative trebuie adoptate numai prin consultare publică, incluzându-i pe cei afectați de aplicarea deciziilor respective.

Principiul transparenței
Autoritățile publice centrale și locale sunt obligate să asigure o transparență decizională maximă în procesul de adoptare și implementare a politicilor publice.

Principiul utilizării eficiente a resurselor publice
Politicile fiscale trebuie să lase cât mai mulți bani în economie pentru încurajarea inițiativelor economice individuale și a investițiilor private care să permită o dezvoltare economică la nivelul întregii societăți.

Principiul echilibrului
Politicile publice trebuie să respecte echilibrele economice și bugetare care pot asigura dezvoltare și prosperitate economică pentru toți cetățenii.

Principiul coeziunii sociale și geografice
Politicile publice trebuie să promoveze o dezvoltare echilibrată a societății prin reducerea inechităților și inegalităților sociale și economice.
Ajutoarele sociale trebuie limitate la cazuri sociale individuale excepționale și nu trebuie acordate persoanelor capabile de muncă.
Trebuie promovat un sistem de deduceri fiscale care să încurajeze natalitatea și să sprijine familiile în creșterea copiilor și îngrijirea bătrânilor.

Principiul solidarității responsabile între generații
Resursele publice trebuie să fie folosite în mod responsabil astfel încât cheltuielile publice actuale să nu afecteze interesele generațiilor viitoare.

Principiul nonintervenției în mecanismele pieții
Trebuie eliminate intervențiile arbitrare ale statului în economia privată.
Administrația publică centrală și locală nu trebuie să intervină și/sau să concureze economia privată.

Principiul dezvoltării durabile
Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă în condiții concurențiale cu respectarea principiilor unei dezvoltări durabile, în interesele comunităților locale și ale generațiilor viitoare.
Trebuie promovate modele de producție și consum durabile și evitată supraexploatarea resurselor naturale în condiții distructive pentru mediu și natură.

Principiul unei creșteri economice sănătoase
Politicile publice trebuie să stimuleze o creștere economică sustenabilă bazată pe creșterea valorii adăugate din economie ca urmare a investițiilor în productivitate și capital uman.

Principiul legitimității limitate a actului de guvernare
Legitimitatea actului de guvernare este limitată de mandatul primit din partea alegătorilor care vizează aplicarea strictă a programului de guvernare.

Principiul continuității în politica externă
Politica externă a unei națiuni nu poate fi realizată în funcție de interesele de moment ale unui partid, aflat temporar la guvernare, ci trebuie să fie rezultatul unui consens național care să vizeze atingerea obiectivelor fundamentale prin prisma strategiei de politică externă.
Trebuie respectate cu fermitate angajamentele naționale privind statutul de membru al Uniunii Europene și NATO, precum și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii.
Diana Morar
Consilier Local la Municipiul Bistrita
Presedinte Organizatia Femeilor Liberale Bistrita-Nasaud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5