Meditaţie la Duminica a 14-a după Rusalii (pilda nunţii fiului de împărat-mt.22,2-14)

,,Cea mai importantă întâlnire din timpul săptămânii este participarea la sfânta şi dumnezeiasca Liturghie”
Ce este sfânta Liturghie,
Ce se petrece în timpul sfintei Liturghii,
Cum să ne comportăm în timpul sfintei Liturghii,
Care este folosul participării la sf.Liturghie?
Sunt întrebări la care v-om căuta să aflăm răspuns la meditaţia acestei duminici, nu înainte de a spune că nunta făcută de un împărat este prilej de mare sărbătoare.Însă nu toţi supuşii se pot duce la nuntă ci numai cei chemaţi.La nunta din parabolă,împăratul trimite în două rânduri pe slujitorii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă.Şi venind a aflat pe unul care nu avea haină de nuntă-şi a poruncit să fie dat afară.Oare de ce?pentru că oaspetele găsit fără haină de nuntă, nesocotea regula de bună cuviinţă,pentru că nu voise să dea cinstea cuvenită casei împăratului şi a intrat la nuntă fără să se îmbrace ca toţi ceilalţi.Împăratul este Dumnezeu,iar nunta este mântuirea adusă prin fiul Său.Cel care a intrat la ospăţ fără haină de nuntă este orice om care,poftit fără să merite,uită că cea dintâi datorie este să primească învăţătura dată de Dumnezeu pentru mântuire.Să poposim însă la textul evangheliei:,,Împărăţia cerurilor asemănatus-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit sa vină. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui; iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”(mt.22,2-14). Aşa cum am spus în titlul acestei cuvântări,haideţi să ne oprim mai pe scurt asupra uneia dintre cele mai frumoase slujbe din cultul nostru creştin şi anume asupra sfintei Liturghii.
Ce este sfânta Liturghie?-slujba de laudă şi preamărire adusă lui Dumnezeu.Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri prin sfânta Liturghie îl primim pe darul darurilor ,pe Iisus Hristos.Prezenţa lui Hristos în decursul sfintei Liturghii,poate fi împărţită în trei faze mai importante:de la proscomidie şi până la vohodul mic din Liturghia catehumenilor,Hristos este prezent în mod tipic-simbolic;de la vohodul mic şi până la prefacere,Hristos este prezent,în mod simbolico-mistic şi în sfârşit,începând cu prefacerea euharistică,Hristos este prezent în chip real şi substanţial.Astfel sfânta Liturghie este reactualizarea lui Hristos printre noi,pentru că El vieţuieşte în noi şi noi în El şi îl însoţim din peştera Betleemului şi până la înălţare.Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creştin ortodox în care Hristos vine pentru a ne sfinţi şi a ni se dărui prin Împărtăşanie.
Ce se petrece în timpul sfintei Liturghii?-părintele Arsenie Boca spunea că Dumnezeu se coboară printre oameni şi îi suie pe oameni la Dumnezeu.La fiecare Liturghie Duhul Sfânt actualizează,face prezentă pentru fiecare credincios în parte-întreaga viaţă a Mântuitorului.În timpul sfintei Liturghii Hristos este preot ,jertfă şi altar,dar şi primitor:pentru că Tu eşti cel ce aduci şi cel ce Te aduci”.La fiecare sfântă Liturghie cerul se coboară pe pământ:,,noi cari pe heruvimi cu taină închipuim”-pentru ca să participe la prefacerea pâinii şi a vinului.Iar săvârşirea sfintei Liturghii are ca obiect- prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului,iar ca scop-sfinţirea credincioşilor şi iertarea păcatelor.
Cum trebuie să ne comportăm în timpul sfintei Liturghii?-încă de când intrăm în sfânta biserică să căutăm să nu-i tulburăm pe ceilalţi cu mişcări nepotrivite.Pentru că omul care vine la biserică vine ca să se roage lui Dumnezeu,iar atunci când omul se roagă priveşte la Dumnezeu iar Dumnezeu priveşte la el.Este recomandat să ne rugăm în gând,pentru a putea avea o concentrare a minţii,dar şi pentru a nu-i deranja pe ceilalţi.Este foarte important ca în biserică atunci când participăm la sfânta Liturghie să fim prezenţi şi cu sufletul nu numai cu trupul.Ar fi bine să îngenunchem doar atunci când rugăciunea o cere,iar ţinuta ar trebui să fie decentă.
Care este folosul participării la sfânta Liturghie?-de fiecare dată când participăm la sfânta Liturghie suntem în împărăţia lui Dumnezeu,pentru că la începutul sfintei Liturghii preotul zice:,,Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh ,acum şi purure şi în vecii vecilor ,amin. La sfânta Liturghie ne rugăm pentru cei vii dar şi pentru cei morţi,pentru cei prezenţi dar şi pentru cei care nu pot participa,îi mulţumim pentru binefacerile pe care le ştim ,dar şi pe care nu le ştim.La sfânta Liturghie ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului:,,cel ce mănâncă Trupul Meu petrece întru Mine şi Eu întru el”,dar ne împărtăşim şi de cuvântul lui Dumnezeu:fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc pe el”Şi tot la sf.Liturghie ne împărtăşim prin miride-care sunt fârimituri mici de pâine care se aşează de-a dreapta şi de-a stânga sfântului Agneţ pe sfântul disc pomenindu-se vii şi morţii ,iar după împărtăşanie aceste fârâmituri se toarnă în potir pentru ca cei pomeniţi cei vii dar şi cei morţi să se cuminece şi ei cu Trupul şi Şângele Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumi.
O simplă concluzie acestei meditaţii ar fi că este foarte important să participăm la sfânta Liturghie,dar să nu mergem pentru că e la modă-ci să mergem cu gândul ca la cea mai importantă întâlnire din timpul săptămânii ,la întâlnirea cu Dumnezeu.Amin!
Pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5