Meditaţie la Duminica a 8-a după Rusalii

(Înmulţirea pâinilor-Matei 14,14-22)

Sfânta şi Dumnezeiasca  Liturghie

Este titlul pe care l-aş da la meditaţia duminicii acesteia,nu înainte însă de a ne opri mai întâi asupra textului evangheliei:,,În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor”(Matei 14,14-22).Sfânta Evanghelie din Duminica a VIII-a după Rusalii, numită şi Evanghelia inmulţirii pâinilor şi peştilor, relatează minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos după ce mai intâi a săturat mulţimile cu hrana cuvântului lui Dumnezeu care ajută pe om să inţeleagă rostul vieţii sale pe pământ şi viitorul său ceresc. Evanghelia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos oferă celor veniţi la El mai intâi hrana pentru suflet şi apoi hrana pentru trup.Primul îndemn al Evangheliei de astăzi este acesta: să hrănim mai intâi sufletul nostru cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu ,iar în al doilea rând, din Evanghelia de astăzi invăţăm că Mântuitorul Iisus Hristos nu desparte hrana duhovnicească de cea trupească. El da intâietate hranei sufleteşti, dar nu uită că omul este şi trup. Astfel, când ucenicii Săi au intervenit ca El să slobozească mulţimile, pentru ca oamenii să-şi cumpere ceva de mâncare, atunci El le-a zis: 'daţi-le voi să mănânce' (Matei 14, 16). Din aceasta invăţăm că ucenicii lui Hristos, şi deci Biserica intreagă, trebuie să aibă grijă de omul flămând spiritual.De aceea pe mai departe haideţi să ne oprim la câteva din învăţăturile legate de cea mai frumoasă slujbă a cultului nostru creştin. 

1)Ce este sfânta Liturghie şi ce se petrece în timpul sfintei Liturghii?- cea mai importantă dintre toate slujbele,care alcătuiesc serviciul divin zilnic al Bisericii creştine Ortodoxe.Este singura slujbă de origin divină,pentru că Mântuitorul însuşi a săvârşit prima Liturghie la Cina cea de Taină.Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri prin sfânta Liturghie îl primim pe darul darurilor ,pe Iisus Hristos.Prezenţa lui Hristos în decursul sfintei Liturghii,poate fi împărţită în trei faze mai importante:de la proscomidie şi până la vohodul mic din Liturghia catehumenilor,Hristos este prezent în mod tipic-simbolic;de la vohodul mic şi până la prefacere,Hristos este prezent,în mod simbolico-mistic şi în sfârşit,începând cu prefacerea euharistică,Hristos este prezent în chip real şi substanţial.Astfel sfânta Liturghie este reactualizarea lui Hristos printre noi,pentru că El vieţuieşte în noi şi noi în El şi îl însoţim din peştera Betleemului şi până la Înălţare.Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creştin ortodox în care Hristos vine pentru a ne sfinţi şi a ni se dărui prin Împărtăşanie.
Ce se petrece în timpul sfintei Liturghii?-ne-o spune părintele Arsenie Boca:,, că Dumnezeu se coboară printre oameni şi îi suie pe oameni la Dumnezeu”.La fiecare Liturghie Duhul Sfânt actualizează,face prezentă pentru fiecare credincios în parte-întreaga viaţă a Mântuitorului.În timpul sfintei Liturghii Hristos este preot ,jertfă şi altar,dar şi primitor:pentru că Tu eşti cel ce aduci şi cel ce Te aduci”.La fiecare sfântă Liturghie cerul se coboară pe pământ:,,noi cari pe heruvimi cu taină închipuim”-pentru ca să participe la prefacerea pâinii şi a vinului.Iar săvârşirea sfintei Liturghii are ca obiect- prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului,iar ca scop-sfinţirea credincioşilor şi iertarea păcatelor.
2)Cum trebuie să ne comportăm în timpul sfintei Liturghii şi care este folosul participării la sfânta Liturghie?-încă de când intrăm în sfânta biserică să căutăm să nu-i tulburăm pe ceilalţi cu mişcări nepotrivite.Pentru că omul care vine la biserică vine ca să se roage lui Dumnezeu,iar atunci când omul se roagă priveşte la Dumnezeu iar Dumnezeu priveşte la el.Este recomandat să ne rugăm în gând,pentru a putea avea o concentrare a minţii,dar şi pentru a nu-i deranja pe ceilalţi.Este foarte important ca în biserică atunci când participăm la sfânta Liturghie să fim prezenţi şi cu sufletul nu numai cu trupul.Ar fi bine să îngenunchem doar atunci când rugăciunea o cere,iar ţinuta ar trebui să fie decentă.
Care este folosul participării la sfânta Liturghie?-de fiecare dată când participăm la sfânta Liturghie suntem în împărăţia lui Dumnezeu,pentru că la începutul sfintei Liturghii preotul zice:,,Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh ,acum şi pururea şi în vecii vecilor ,amin. La sfânta Liturghie ne rugăm pentru cei vii dar şi pentru cei morţi,pentru cei prezenţi dar şi pentru cei care nu pot participa,îi mulţumim pentru binefacerile pe care le ştim ,dar şi pe care nu le ştim.La sfânta Liturghie ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului:,,cel ce mănâncă Trupul Meu petrece întru Mine şi Eu întru el”,dar ne împărtăşim şi de cuvântul lui Dumnezeu:fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc pe el”Şi tot la sf.Liturghie ne împărtăşim prin miride-care sunt fârimituri mici de pâine care se aşează de-a dreapta şi de-a stânga sfântului Agneţ pe sfântul disc pomenindu-se vii şi morţii ,iar după împărtăşanie aceste fârâmituri se toarnă în potir pentru ca cei pomeniţi cei vii dar şi cei morţi să se cuminece şi ei cu Trupul şi Sângele Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumi.Spre finalul acestei meditaţii haideţi să ne oprim la binecuvântarea pe care preotul o dă celor prezenţi la sfânta Liturghie şi care zice aşa:,,Harul Domnului Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi.Amin!      

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5