Meditaţie la duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Ev.Ioan 3,13-17)

Iubirea lui Dumnezeu faţă de lume- sau cum ar trebui eu ca şi creştin să înţeleg cuvintele:,,Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară,ci să aibă viaţă veşnică”.

S-au scris,se scriu şi se vor scrie cărţi de învăţătură despre Dumnezeu-cum a făcut lumea şi pe om ,cum omul a căzut în păcat şi Dumnezeu I-a făgăduit un ,,Răscumpărător”,cum Dumnezeu îi poartă de grijă creaturii Sale şi exemplele ar putea continua.M-aş opri însă la unul din atributele lui Dumnezeu care este IUBIREA Lui faţă de lume..Dar ce este iubirea?-a dori ,a voii şi a face binele,iar din punct de vedere moral este atributul prin care Dumnezeu îşi revarsă sub diferite forme bunătatea asupra creaturilor,împărtăşindu-le bunuri de cea mai înaltă valoare şi prin aceasta facându- le părtaşe la propria Sa fericire.Conceptual ca noţiune iubirea înseamnă dăruire,bunătate revărsată asupra altuia,iar dacă cel asupra căruia se revarsă bunătatea este lipsit,iubirea ia numele de milă. Dumnezeu este iubire(1 In.4)-iar iubire Lui faţă de noi se manifestă în diferite forme şi grade,purtând şi numiri felurite ca-dar ,milostivire, milă,răbdare ,îndurare etc.Unul dintre teologii elveţieni KARL BARTH-care a fost considerat ca fiind unul dintre cei mai mari teologi ai generaţiei sale,a fost întrebat de un elev seminarist dacă ar putea concentra într-o propoziţie esenţa credinţei creştine.Toţi seminariştii stateau atenţi aşteptând un răspuns măreţ ,profund dar şi complicat.Dar BARTH a răspuns:,,am scris numeroase cărţi de teologie în care am încercat să explic marele geniu al religiei creştine-dar nu am încerca să pun totul într-o propoziţie-iar propoziţia unică pe care aş oferi-o ca expresie a ceea ce este cu adevărat creştinismul ar fi dintr-un cântec pe care l-am auzit şi l-am cântat în copilărie:,,ştiu că Iisus mă iubeşte pentru că Biblia asta-mi vesteşte” .Despre această mare iubire ne vorbeşte evanghelia duminicii de astăzi.De fapt versetul de la sf. Ev. Ioan 3,16 este numit şi,, evanghelia în miniatură”-de ce?-pentru că dacă ar fi să pierdem întreg vechiul dar şi noul testament-ar fi foarte trist ,dar am avea inima scripturii dacă ştim acest unic verset:,,căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,încât pe Fiul Său Cel Unul- Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară ,ci să aibă viaţa veşnică.(ioan(13,16)-pentru că în acest verset avem întregul mesaj al creştinismului.De astăzi într-o săptămână v-om sărbători Înălţarea Sfintei Cruci-o zi care aniversează descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus.Timp de mai bine de trei secole Crucea a fost pierdută ,îngropată apoi descoperită şi ridicată in Biserică spre afi văzută de credincioşi.Aesta este un detaliu minor în istoria Crucii-importantă este Crucea în sine şi ce semnifică ea pentru noi.De aceea Părintii Bisericii au ales în mod înţelept cuvintele evangheliei de astăzi:,,căci aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea ,încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în EL să nu piară ci să aibă viată veşnică.Iar pentru a înţelege mai bine acest verset să-l împărţim în 3 părţi: 1-Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea-este marele,, FAPT”-ni se arată că -Dumnezeu este iubire şi tot ce face El vine din iubire:l-a făcut pe om ,l-a aşezat în rai.Din iubire l-a trimis pe Fiul Său în lume pentru a-şi arăta dragostea pentru cei bolnavi dar şi pentru cei apăsaţi de păcate.Iubirea L-a făcut să se roage de pe cruce-Părinte iartă-le lor că nu ştiu ce fac-,şi tot iubirea l-a făcut să-l asculte pe tâlhar şi să-i răspundă:,,astăzi vei fi cu Mine în rai”.Iubirea L-a făcut să se ridice din mormânt şi să spună-Eu sunt învierea şi viaţa ,cel ce crede în Mine viu va fi=şi toate aceste semne ale iubirii sunt cuprinse în acest verset:,,aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea..” 2-Pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat-este marele ACT-al iubirii lui Dumnezeu-care a dat ceea ce era mai preţios pentru El –pe Fiul Său. 3-Oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică-este marea PROMISIUNE.Aceasta este esenţa creştinismului-promisiunea mântuirii şi a vieţii veşnice prin credinţa în Iisus Hristos.De aceea a putut Victor Hugo să scrie:,,când voi fi coborât în mormânt voi putea spune ca mulţi alţii-zilele muncii mele s-au sfârşit,dar nu voi putea spune că viaţa mea s-a sfârşit,pentru că mormântul nu este o alee înfundată,ci este un drum ce conduce dincolo,marchează sfârşitul unui apus şi începutul unor noi zori”.Datorită acestor promisiuni cel care crede în El-are viaţă veşnică.Dar această iubire a lui Dumnezeu cere de la noi un răspuns,pe care îl putem da cu sf. Ap .Pavel :căci pentru mine a vieţui este Hristos” . Concluzionând în ceea ce am spus găsim trei mari adevăruri în Ioan 3,16: 1-MARELE FAPT-căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, 2-MARELE ACT-încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat, 3-MAREA PROMISIUNE-ca oricine crede în El,să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.De unde am putea să învăţăm că aici avem esenţa întregii Evanghelii ,a întregului mesaj al creştinismului,şi crezând în acest verset ne punem în prezenţa iubirii lui Dumnezeu şi atunci găsim :iertare,mântuire pace şi viaţa veşnică.Amin! Pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5