Colţul filatelistului

Oficii poştale străine în Principatele Române

În 1916 apărea la Bucureşti, sub semnătura reputatului colecţionar şi filatelist C. Minescu: „Istoria timbrelor române”, care trata cu predilecţie problematica originii, dezvoltării şi legislaţia privind mărcile poştale autohtone. Din start lucrarea vine pe piaţa filatelică având o mare lacună: nu comunica nicio informaţie cu privire la existenţa şi funcţionarea birourilor poştale străine din principate. Posibil ca în buna tradiţie locală a plagiatului, lucrările de specialitate ulterioare să sufere de aceeaşi… lacună. Aşa se naşte folclorul filatelic…

1. După cum am mai amintit anterior, Imperiul Habsburgic întreţinea încă din secolul al XVIII-lea, un trafic intens poştal cu principatele, având birouri în marile oraşe româneşti, în marile porturi dunărene şi în Constanţa. Acestea au funcţionat, continuu sau intermitent şi după restructurarea Poştei Române înfăptuită de către principele Cuza, până la 1875 (la Constanţa şi Tulcea până la 1880).

2. Birourile poştale franceze au existat în porturile fluviale şi maritime ale Imperiului Otoman, deci şi în porturile dunărene româneşti, dar şi la Sulina şi Constanţa. Aceste birouri transmiteau corespondenţa francată cu timbre franţuzeşti, obliterate cu ştampila rombică formată din puncte, având în centru numărul corespunzător biroului poştal, inscripţionat în format mic sau mare. Între 1857-1875, aceste birouri au utilizat şi o ştampilă rotundă, în dublu cerc, cu denumirea localităţii şi data expediţiei.

3. Birourile Poştei Greceşti existau în Principatele Române încă din anul 1840 şi au funcţionat până în 1881 când Carol I înfăptuieşte restructurarea Poştei Regatului România. Obliterarea timbrelor se făcea cu o ştampilă romboidală având numărul oficiului poştal în mijloc. După anul 1863, pe lângă ştampila rombică, mută, se mai aplica încă o ştampilă purtând denumirea localităţii şi data expediţiei. Sunt bine cunoscute birourile poştale greceşti de la Galaţi (ştampila Nr. 1000), Bucureşti (ştampila Nr. 102), Brăila (ştampila Nr. 101).

În Principatele Române au mai funcţionat birouri ale poştelor: rusă şi bulgară.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5