Colţul filatelistului

Filigranele emisiunilor poştei regale greceşti circulate în teritorii româneşti

a) Oficii poştale

Poşta Regală Greacă a funcţionat în România în perioada 1857-1875, după cum ne lămureşte exegetul Kiriac Dragomir (vezi în special: ŞTAMPILOGRAFIA vol. I şi C.M.P.R. Ed. 1974). Despre funcţionarea oficiilor de poşte greceşti în localităţi româneşti, exegetul ne spune că urmare a descoperirii a 16 documente arhivistice avem o serie de clarificări asupra problemei. Astfel, Consulatul Grec la Bucureşti, în 24 oct. 1857, informează M.A.E. că oficiile poştale Bucureşti, Brăila, intră în activitate pentru Brăila se cunoaşte existenţa unui plic cu ştampila timpurie tip PH. 1 IBRAILA 10 oct. 1857 (piesă prefilatelică). Oficiul de poştă Galaţi îşi începe activitatea trie ani mai târziu, în 1860, ianuarie. Oficiul de poştă Iaşi nu a fost autorizat la funcţionare.

La 18 dec. 1863 prin decret regal grecesc se închide oficiul Bucureşti. Fusese declarat neproductiv şi inutil, neputând face faţă concurenţei poştei habsburgice bine organizată şi eficientă. După trei ani, în 1866 sunt desfiinţate şi oficiile din Brăila şi Galaţi din aceleaşi motive.

Oficiul poştal grecesc din Sulina (pe atunci Dobogea se afla sub stăpânire otomană) fusese înfiinţat la 20 mai 1871, dar şi-a început activitatea abia la 1 sep. 1871. După cinci ani, la 7 aug. 1875, îşi încetează existenţa din motive de ineficienţă faţă de perfecţiunea funcţionării poştei Austriei şi a societăţilor particulare D.D. S.G. şi Lloyd Company.

b) Ştampile poştale

Pentru perioada scurtă cât a funcţionat în România, poşta grecească foloseşte trei tipuri de ştampile.

PH.1 Ştampila rotundă dublu cerc 12/21 inscripţia cu majuscule greceşti. În cercul interior: data. Între cercuri, sus denumirea localităţii oficiului poştal (BOYKORESTI, GALAZION, IBRAILA). Între cercuri, jos, numele principatului românesc (MOLDOVA, VALAHIA).

PH.2 Ştampila sub formă de romb alcătuit din 64 de puncte, având înscris în centru numărul oficiului poştal. Aceste ştampile au fost emise odată cu mărcile poştale HERMES, la 1861.

Emisiunea poştală HERMES, tipografiată prin procedeul Hulot, pe hârtie medie, fără filigran, este slab reprezentată pe francaturi obliterate în oficii greceşti din România.

PH.3 Ştampila BOYKORESTI dublu cerc fără data centrală şi fără indicaţia numelui principatului.

Conform celor amintite anterior, materialul de studiu aflător în colecţii româneşti este nesemnificativ reprezentat. Şi, totuşi…

- va urma -

Mihai Lucian Valea,

coordonatorul Clubului Filatelic al Cercului Militar Bistriţa

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]