Până în 30 august, trebuie vizat carnetul de rentier agricol pentru a primi banii pentru 2012!

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până în data de 30 august , pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, pentru a a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012.

          Potrivit comunicatului transmis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar /curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

          “De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte o serie de documente precum carnetul de rentier agricol, contractul de arendare,   actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional) şi - decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie”, se mai arată în document.

          Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5