Parcul Industrial Bistriţa Sud, cu mai puţini bani

A început ca o promisiune, considerată de unii ca fiind doar ,,electorală” …
Joi, consilierii municipali au adoptat modificărilor legate de bugetul proiectului, ca urmare a evaluării tehnice şi financiare.
Primăria Bistriţa a depus la finele lui 2010, la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, proiectul „Parc Industrial Bistriţa Sud”, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

În perioada septembrie 2010 – iulie 2012, proiectul a parcurs toate etapele de evaluare: conformitate administrativă, eligibilitate, evaluare tehnică şi financiară şi evaluare strategică, finalizate cu vizita la faţa locului a experţilor din partea Organismului Intermediar ADR Nord Vest, care a avut loc în data de 26 iunie 2012.

În urma acestei vizite, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a solicitat refacerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, ca urmare a evaluării tehnice şi financiare.
Valoarea totală a proiectului ,,Parc Industrial Bistriţa Sud” va fi mai mică, de la 36.613.631,28 lei, sumă aprobată de Consiliul Local în 2010 pentru solicitarea finanţării prin Programul Operaţional Regional, la 35.170.442,56 lei, după evaluarea tehnică şi financiară.

Astfel, prin proiectul de hotărâre, adoptat joi, se propune:
- aprobarea valorii totale a proiectului, de 35.170.442,56 lei, din care: asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 13.082.502,73 lei, contribuţia proprie la cheltuielile eligibile – 13.082.502,73 lei, cheltuieli neeligibile – 2.250.535,09 lei şi TVA - 6.754.902,01 lei;
- aprobarea cheltuielilor legate de proiect, reprezentând: contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, la cheltuielile neeligibile, la cheltuielile conexe, TVA, precum şi cele necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
- fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Bistriţa pe anii 2012-2015.

,,Prin înfiinţarea acestei zone industriale, instrument-cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi local, se urmăreşte creşterea atractivităţii regiunii ca locaţie pentru investiţii în activităţi economice şi sociale, efectul pozitiv de antrenare în economie, crearea de noi locuri de muncă, creşterea gradului de competitivitate economică, atragerea investiţiilor autohtone şi străine şi atragerea de noi resurse la bugetul local”, se precizează în expunerea de motive

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5