Planuri pentru acest an pe agenda administraţiei locale beclenare

Odată cu noul an în care am intrat în urmă cu o lună, şi conducerea Primăriei oraşului Beclean a stabilit o listă de priorităţi, pentru care va depune toate eforturile astfel încât obictivele ce se regăsesc aici să fie materializate într-un procent câît mai mare până la sfârşitul acestui an.
Între cele mai importante planuri se află construirea unui sediu administrativ nou pe amplasamentul fostei popicării, deoarece se resimte o lipsă acută de spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii optime a diferitelor activităţi administrative locale.Din acest motiv, este imperios necesar un spaţiu administrativ adecvat, care să fie o adevărată emblemă de modernitate şi funcţionalitate a oraşului Beclean.
De asemenea, un alt punct important pe lista de priorităţi a administraţiei locale este modernizarea centrului oraşului – zona Fântâna arteziană – Piaţa mică, astfel încât zona centrală a Becleanului să devină un spaţiu reprezentativ pentru oraş, o zonă cu un aspect european, cu un aspect în concordanţă cu dezvoltarea turistică pe care o urmează de câţiva ani oraşul de pe Someş.
Tot pentru anul 2013, primăria oraşului preconizează finalizarea blocului ANL cu 64 de apartamente, construit în vecinătatea sediului administraţiei locale, ansamblu de locuinţe care va spori zestrea locativă a Becleanului, cu noi locuinţe pentru tinerele familii.
Alte priorităţi pe agenda conducerii Primăriei beclenare sunt finalizarea bazinului şcolar de înot, modernizarea Spitalului Orăşenesc cu ajutorul fondurilor europene, continuarea demersurilor în vederea anvelopării termice a blocurilor, continuarea masterplanului de extindere şi modernizare a reţelelor urbane de apă şi canalizare, finalizarea lucrărilor la staţia de tratare a apei şi modernizarea staţiei de epurare a apei, alte lucrări importante prin a căror finalizare oraşul Beclean va face noi paşi importanţi în direcţia dezvoltării polivalente, din punct de vedere a infrastructurii şi a bazei materiale de susţinere a modernizării sociale.
În ceea ce priveşte derularea unor proiecte de natură turistică, vor continua lucrările de dezvoltare la Satul de Vacanţă de la Băile Figa, astfel ca zecile de mii de turişti care vizitează Becleanul să beneficieze şi de oferte de cazare pe măsura facilităţilor turistice din Parcul Balnear Băile Figa. Vor continua lucrările de infrastructură în Cartierul Rezidenţial, lucrările pentru înfiinţarea unui serviciu de salubrizare modern prin continuarea realizării sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere şi lucrările de reabilitare la şcoli ( Liceul Petru Rareş).
În acelaşi timp, pe parcursul anului acesta sunt preconizate să continue lucrările la noul sediu al Judecătoriei din Beclean, atsfel încât actul de justiţie derulat de către magistraţii locali să beneficieze de condiţii moderne şi decente, într-o clădire spaţioasă şi funcţională, care să facă cinste oraşului.
Introducerea gazului, apa potabilă şi asfaltare în cartierul Figa, continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii (asfaltări, apă, canalizare), iluminatul festiv cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, focurile de artificii cu ocazia Anului Nou 2014 sunt alte obiective care vor sta în atenţia autorităţilor locale din oraşul Beclean, şi vor aduce bucurie şi modernitate în viaţa comunităţii locale din oraş şi din cartierele aparţinătoare.
Dezvoltarea turistică a Becleanului va fi susţinută şi prin extinderea amenajărilor în Parcul Balnear Băile Figa, prin organizarea ediţiei a – XI – a a Zilelor oraşului Beclean şi prin derularea proiectului G.A.L. Ţinutul Haiducilor, investiţii şi obiective care şi ele vor contribui, pe segmentele lor de derulare la creşterea atractivităţii turistice a oraşului Beclean şi a zonelor împrejurătoare ale localităţii.
Între priorităţile ce se mai regăsesc pentru 2013 pe agenda de priorităţi a administraţiei publice locale se află şi capitole ce ţin de modernizarea şi îmbunătăţirea confortului social şi a serviciilor educative, culturale şi spirituale oferite ppoulaţiei, cum ar fi amenajarea unei grădiniţe (cămin) în zona centrală a oraşului, amenajarea spaţiilor verzi şi amenajări florale în întregul oraş, susţinerea activităţilor culturale şi sprijin pentru toate instituţiile de învăţământ din localitate şi susţinerea lucrărilor de construcţie la bisericile din oraş.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5