Pr. Vasile Beni: O aniversare cu totul deosebită - Naşterea Maicii Domnului

 Dragii noştri credincioşi!

,,Rugămu-ne-ndurărilor, Luceafărului mărilor, Înalţă-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie./ Fii scut de întărire / Şi zid de mântuire./ Privirea-ţi adorată/ Asupră-ne coboară,/  Maică Preacurată/ Şi pururea Fecioară, Marie!”

Spunea şi spunem şi noi prin versurile poetului  Mihai Eminescu. Ne aflăm cu ajutorul bunului Dumnezeu la prima sărbătoare din noul an bisericesc – „Naşterea Maicii Domnului”. O sărbătoare care ne deschide foarte multe căi spre meditaţie şi reflecţie. Ne oprim doar la două din învăţăturile care s-ar putea desprinde la această frumoasă şi măreaţă sărbătoare:

1.Cum s-a petrecut minunea Naşterii Maicii Domnului. Din cărţile noastre bisericeşti aflăm că în localitatea Nazaret trăiau doi oameni bătrâni, care erau înaintaţi în vârstă dar nu aveau copii. Într-una din zile, fiind un mare praznic al iudeilor, s-au dus şi Ioachim cu soţia sa Ana la biserică şi, din dragoste pentru casa lui Dumnezeu, au vrut să dea şi ei jertfă lui Dumnezeu din averile lor. Dar preotul nu a voit să le primească şi cu cuvinte grele îi mustră, zicându-le: „Pentru ce îndrăzniţi să aduceţi jertfă lui Dumnezeu, fiind voi sterpi şi neroditori?”

 Atunci Ioachim şi Ana au ieşit  din biserică. Şi mergând spre casă foarte întristaţi, a zis Ioachim către soţia sa Ana: „Eu mă duc la munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, care poate se va milostivi şi ne va da un copil".

Iar Ana s-a dus acasă, la Nazaret şi acolo a început să se roage lui Dumnezeu zicând: „Doamne, Atotţiitorule, Cel ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam şi a născut pe Isaac la bătrâneţe, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu şi nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că de voi naşte fiu, sau fiică, îl voi închina Ţie cu toată inima şi-l voi da să slujească în biserica slavei Tale" (I Regi 1, 11). 

Şi astfel din rodul rugăciunii și al postului se naște o fetiță la care îi pun numele de Maria care înseamnă: „Doamnă, Stăpână, Cea bine mirositoare, Steaua Mării’’.       

2.Câteva din bucuriile acestei sărbători.

1. Orice naştere este un izvor de bucurie şi motiv de recunoştinţă faţă de Dumnezeul cel Viu care a chemat la viaţă pe noul născut. Însă naşterea Mariei, deschide drumul mântuirii noastre, deoarece pe ea a ales-o Dumnezeu ca Mamă a Celui care avea să înfăptuiască mântuirea. 

2. Ziua de astăzi este sfântă, fiindcă astăzi se naşte Maica luminii şi a bucuriei. Astăzi se vesteşte mila şi izbăvirea neamului omenesc, căci s-a născut Maica milei şi a milostivirii. Astăzi nu prăznuim naşterea vreunui sfânt, ci naşterea aceleia ce este mai sfântă decât toţi sfinţii, pe împărăteasa îngerilor.  

3. Astăzi cei care nu pot să aibă copii, pot învăţa că, prin milostenii şi faceri de bine, prin post şi rugăciune, vor dobândi şi ei copii de la Dumnezeu.        

4. Astăzi, Biserica ne invită pe toţi la bucurie cu ocazia unei aniversări cu totul deosebite: Naşterea Sfintei Fecioare Maria. De ce este deosebită? Textele liturgice ne spun că adevărata semnificaţie şi scopul acestei naşteri, acestui eveniment mântuitor este naşterea Mesiei, întruparea Cuvântului.                     

Ca şi concluzie: - Să nu uităm că ceea ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu, iar în filă de Acatist să zicem şi noi rugându-ne Maicii Domnului: „Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Mulţi şi binecuvântaţi ani de ziua numelui!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5