Pr. Vasile Beni: Talantul și talentul în viața noastră

Unde-i credinţă, acolo e iubire

 Unde-i iubire, acolo e pace,

Unde-i pace, acolo e binecuvântare,

Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu,

Iar unde-i Dumnezeu,

Nimic nu lipseşte!

           Textul Evangheliei la Duminica a șaisprezecea după Rusalii: “Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meu, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor(Mt. 25,14-30).

 

Dragii noștri credincioși!

Relatarea evanghelică  a acestei duminici este foarte provocatoare. Este una dintre cele mai cunoscute parabole rostite de către Iisus, care are o bogăţie extraordinară de semnificaţii. Nici nu ştii ce să admiri mai mult în această parabolă. Să admiri generozitatea Stăpânului, a lui Dumnezeu, care împarte pur şi simplu tot ce are, toată bogăţia sa cu slugile Sale; să admiri încrederea pe care Dumnezeu o are în oameni oferindu-le lor bogăţiile Sale; să admiri libertatea pe care Dumnezeu o oferă oamenilor de a administra aşa cum vor, practic, bunurile care nu sunt ale lor, ci ale Sale; să admiri răsplata pe care Dumnezeu o oferă la întoarcerea Sa celor care dezvoltă darurile Sale. Nu ştii, într-adevăr, ce anume să consideri cel mai important în această parabolă pentru că toate împreună formează o capodoperă a Bibliei care ne vorbeşte despre generozitatea lui Dumnezeu şi despre responsabilitatea omului.

Fiecare dintre noi am fost înzestraţi cu daruri divine pe care le-am primit în mod gratuit. De aceea în cele ce urmează m-aș opri la cele spuse și în titlul acestei meditații pentru că există o mare diferenţă între talent și talent.

Ce este Talantul. Un dar pe care îl primim în mod gratuit din partea lui Dumnezeu şi pe care trebuie să-l punem la dispoziţia celorlalţi pentru că nu este al nostru. Astfel, în epistola întâi către Corinteni în capitolul 12,5-11 ni se spune: “Și felurite slujiri sunt dar același Domn. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează în toți. Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia, după același Duh cuvântul cunoștinței. Și unuia i se dă în același Duh credință, iar altuia darurile vindecărilor, întru același Duh; Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deosebi după cum voiește”.

Care ar fi cei mai prețioși talanți de pe pământ pe care Dumnezeu ni i-a dat în administrare şi pe care trebuie să-i oferim înapoi celui care ni i-a dat, împreună cu tot ceea ce am obţinut datorită Lui:

Un talant este viaţa care, trăită frumos, ne îndreaptă spre fericirea veșnică și despre care Sfântul Ioan Iacob spunea: “Singur lucrul meu din lume / Este mântuirea mea / Dacă eu nu văd de dânsa / Cine altul va vedea?

Alt talant este timpul. Şi câți dintre noi nu ne risipim timpul prețios, tindem spre nemurire, spre veșnicie, dar nu știm ce să facem cu timpul istoriei noastre personale atât de scurt și irepetabil așa cum Eminescu spunea: „Cu mâine zilele-ţi adaogi, / Cu ieri viaţa ta o scazi / Şi ai cu toate astea-n faţă / De-a pururi ziua cea de azi.

Un talant este credinţa pe care am primit-o la botez  pentru că: “Unde-i credinţă, acolo e iubire / Unde-i iubire, acolo e pace, / Unde-i pace, acolo e binecuvântare, / Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu, / Iar unde-i Dumnezeu, / Nimic nu lipseşte!

 Demnitatea de a fi fii ai lui Dumnezeu și chemarea noastră de a trăi în iubire cu Dumnezeu şi cu semenii;

Un talant este sufletul nostru, de care trebuie să avem grijă: “Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”(Matei 16,26).

Unii credem că talantul înseamnă bani, dar unii mor de foame, alții n-au cu ce să se îmbrace, nu au acoperiș deasupra capului, în timp ce cei bogați oferă sume mari de bani pentru lux, băutură sau concedii. Și ne întrebăm oare pe câți oameni nu ar putea să ajute? Dar important este nu câte daruri am primit, ci important este cum le folosim. Pentru că înmulțirea talanților trebuie să fie binele pe care îl săvârșim aproapelui nostru.

Ce este Talentul. Talentul se vede în ceea ce reușești să faci bine fără prea mare efort, lucrând cu ușurință entuziasm și pasiune. Are talent un om care compune poezii frumoase, unul care scrie partituri frumoase, unul care pictează frumos, care sculptează; are talent un constructor bun, un dulgher bun, un fotbalist bun și exemplele ar putea continua. Dar în cele mai multe din aceste cazuri talentele sunt ceva dobândit prin forţele proprii.

Care este diferenţa dintre talant şi talent.

Talantul trebuie să ne deschide spre ceilalţi.Ce am făcut cu acele daruri pe care le-am primit în mod nemijlocit din partea lui Dumnezeu, fără niciun merit din partea noastră? Viaţa este un dar pe care l-am primit în mod gratuit din partea lui Dumnezeu. Ce facem cu acest dar? Cum îl trăim? Ce facem cu darul credinţei, ce facem cu darul iubirii, al libertăţii, al inteligenţei noastre?

Talentul te poate închide în egoism şi mândrie şi te poate face să îi priveşti de sus pe ceilalţi.Talentul te închide în tine însuți.

Ce facem cu talanţii pe care i-am primit. Doi dintre slujitorii din Evanghelia de astăzi au pus talanţii în slujba celorlalţi şi au câştigat dublu. Al treilea a îngropat talantul său, l-a păstrat doar pentru el şi nu a ştiut să se bucure de el.

Iată cum Evanghelia de astăzi ne invită la implicare, ne invită să dăm din ce am primit celorlalţi şi să nu fim egoişti sau indiferenţi. Să-i cerem cu toţii lui Dumnezeu darul de a nu ne opri la talente, ci de a descoperi talanţii pe care ni i-a oferit Dumnezeu, talanţi pe care să-i punem în slujba celorlalţi pentru ca, atunci când va reveni Stăpânul, să ne găsească şi să ne spună şi nouă aceleaşi cuvinte atât de frumoase: „Bine, slugă bună şi credincioasă, ai folosit bine puţinul pe care ţi l-am încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria Stăpânului tău”. Amin.

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5