Pr. Vasile Beni: Talentul şi Talantul în viaţa noastră. Dar şi Provocare

Textul Evangheliei la duminica şaisprezecea de după Rusalii: “Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată, cel care primise cinci talanţi, s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meu, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”(Mt. 25,14-30).

Dragii noştri credincioşi!

          Relatarea evanghelică  a acestei duminici ne vorbeşte despre generozitatea lui Dumnezeu şi despre responsabilitatea omului. Iar, pentru noi este important să privim spre această parabolă şi să vedem ce anume ne poate spune ea nouă, creștinilor de astăzi. Să ne oprim aşa după cum am amintit în titlu, la aceste învăţături.

1.Ce este Talentul. Talentul se vede în ceea ce reușești să faci bine fără prea mare efort, lucrând cu ușurință entuziasm și pasiune. Are talent un om care compune poezii frumoase, unul care scrie partituri frumoase, unul care pictează frumos, care sculptează. Are talent un constructor bun, un dulgher bun, un fotbalist bun și exemplele ar putea continua. Dar în cele mai multe din aceste cazuri talentele sunt ceva dobândit prin forţele proprii

2.Ce este Talantul. Potrivit Dicţionarului cuvântul ,,Talant, talanți”, este o unitate de măsură pentru greutăți, de mărime variabilă, sau o monedă de aur sau de argint,  folosită în Grecia antică.  

Din punct de vedere creştin am putea spune că este un dar pe care îl primim în mod gratuit din partea lui Dumnezeu şi pe care ar trebui să-l punem la dispoziţia celorlalţi pentru că nu este al al nostru.

3.Care sunt cei mai importanţi talanţi din viaţa noastră. Mulţi şi nenumăraţi sunt, dar ne oprim doar la câţiva dintre ei:

a.viaţa şi timpul sunt un dar pe care l-am primit de la Bunul Dumnezeu. Să fim atenţi cum ne petrecem viaţa, dar şi cum ne cheltuim timpul.

b.credinţa, pe care am primit-o încă de la Botez, pe care trebuie să o apărăm, să o promovăm, dar şi să o mărturisim.

c.chemarea noastră de a trăi în iubire şi de a respira iubire în relaţiile noastre cu Dumnezeu şi cu semenii.

d.sufletul nostru este un talant, acest sanctuar al lui Dumnezeu pe care nu avem voie să-l îngropăm în uitare. Pentru că din punct de vedere material, atunci când plecăm din lume, nu ducem nimic cu noi, însă din punct de vedere spiritual plecăm cu faptele pe care le-am făcut şi de care vom da socoteală.

4.Care este diferenţa dintre talent şi talant.

Talentul ne poate închide pe fiecare dintre noi în egoism şi mândrie şi ne poate face să îi privim de sus pe ceilalţi.

Talantul, dimpotrivă, ne deschide spre ceilalţi pentru că ne dăm seama că e un dar pe care l-am primit şi pe care trebuie să-l restituim celui care ni l-a dat. Talantul ne trimite spre ceilalţi pentru a da la rândul nostru din ceea ce am primit.

Apropindu-mă de încheiere m-aş opri la câteva învăţături şi sfaturi care ar trebui să ne dea de gândit:

a.Dumnezeu nu ne va cere să-I spunem ce suprafață are casa noastră,
dar ne va cere numărul celor pe care i-am primit în casă.

b.Dumnezeu nu ne va cere numărul hainelor din dulap,
dar ne va cere numărul celor pe care le-am dăruit.

c.Dumnezeu nu ne va cere să spunem câți bani am câştigat, dar ne va întreba în ce scop i-am folosit.

d.Dumnezeu nu ne va întreba cât de des am citit în Biblie, dar
ne va întreba ce rezultate am avut în urma citirii ei.      

Iată o Evanghelie care ne invită la implicare. Şi nu trebuie decât să luăm aminte. Amin!

pr.Vasile Beni

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5