Meditaţie la Duminica a 16- a după Rusalii

(Pilda Talanţilor-ev.-Mt.25,14-30)

Important este nu câte daruri am primit-ci important este cum le folosim
Să nu ne oprim la talente ci să ne descoperim talanţii
Evanghelia de astăzi ne invită la implicare ,adică să dăm din ce am primit şi celorlalţi
Textul evangheliei:,,Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meu, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”.(Mt. 25,14-30)
Relatarea evanghelică pe care am ascultat-o astăzi este foarte provocatoare. Este una dintre cele mai cunoscute parabole rostite de către Iisus, care are o bogăţie extraordinară de semnificaţii. Nici nu ştii ce să admiri mai mult în această parabolă… Să admiri generozitatea Stăpânului, a lui Dumnezeu, care împarte pur şi simplu tot ce are, toată bogăţia sa cu slugile Sale; să admiri încrederea pe care Dumnezeu o are în oameni oferindu-le lor bogăţiile Sale; să admiri libertatea pe care Dumnezeu o oferă oamenilor de a administra aşa cum vor, practic, bunurile care nu sunt ale lor, ci ale Sale; să admiri răsplata pe care Dumnezeu o oferă la întoarcerea Sa celor care dezvoltă darurile Sale. Nu ştii, într-adevăr, ce anume să consideri cel mai important în această parabolă pentru că toate împreună formează o capodoperă a Bibliei care ne vorbeşte despre generozitatea lui Dumnezeu şi despre responsabilitatea omului.Totuşi, pentru noi este important să privim din prisma noastră această parabolă şi să vedem ce anume ne poate spune ea nouă, creştinilor de astăzi.În primul rând, ne spune foarte clar că prin Iisus astăzi, fiecare dintre noi am fost înzestraţi cu daruri divine pe care le-am primit în mod gratuit. De aceea pe mai departe m-aş opri la cele spuse şi în titlul acestei meditaţii pentru că există o mare diferenţă între talent şi talant.
Ce este Talentul ?- talentul se vede în ceea ce reuşeşti să faci bine fără prea mare efort,lucrând cu uşurinţă entuziasm şi pasiune. Are talent un om care compune poezii frumoase, unul care scrie partituri frumoase, unul care pictează frumos, care sculptează; are talent un constructor bun, un dulgher bun, un fotbalist bun şi exemplele ar putea continua. Dar în cele mai multe din aceste cazuri talentele sunt ceva dobândit prin forţele proprii
Ce este Talantul-şi care sunt cei mai preţioşi talanţi din viaţa noastră?-un dar pe care îl primeşti în mod gratuit din partea lui Dumnezeu şi pe care trebuie să-l pui la dispoziţia celorlalţi pentru că nu este al tău.Astfel în epistola întâi către Corinteni în capitolul 12,5-11-ni se spune:,,şi felurite slujiri sunt dar acelaşi Domn.Şi lucrările sunt felurite,dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează în toţi.Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos.Că unuia I se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune,iar altuia,după acelaşi Duh cuvântul cunoştinţei.Şi unuia I se dă în acelaşi Duh credinţă,iar altuia darurile vindecărilor,întru acelaşi Duh;Unuia faceri de minuni,iar altuia proorocie;unuia deosebirea duhurilor,iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor.Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh,împărţind fiecăruia deosebi după cum voieşte”.Iar una dintre marile tragedii ale vieţii constă în faptul că oamenii nu se folosesc de talanţii oferiţi lor de Dumnezeu.Haideţi pe mai departe să vedem care ar fi cei mai preţioşi talanţi de pe pămînt pe care Dumnezeu ni i-a dat în administrare şi pe care trebuie să-i oferim înapoi celui care ni i-a dat, împreună cu tot ceea ce ai obţinut datorită Lui: 1) un talant este viaţa pe care am primit-o în dar şi pe care nu avem voie să o îngropăm în cimitirul tristeţii şi al plictiselii;2)alt talant este timpul-şi câţi dintre noi nu ne risipim timpul preţios-tindem spre nemurire ,spre veşnicie,dar nu ştim ce să facem cu timpul istoriei noastre personale atât de scurt şi irepetabil;3) Un talant este credinţa pe care am primit-o la botez şi pe care nu avem voie să o îngropăm în cimitirul consumismului modern pe care îl construieşte societatea de astăzi;4)Un talant este demnitatea de a fi fii ai lui Dumnezeu; 5)Un talant este chemarea noastră de a trăi în iubire şi de a respira iubire în relaţiile noastre cu Dumnezeu şi cu semenii; 6)Un talant este sufletul nostru, acest sanctuar al lui Dumnezeu pe care nu avem voie să-l îngropăm în uitare; 7)-un alt talant este raţiunea-şi câti de mulţi tineri şi-l îngroapă şi vine o vreme când regretă acest lucru;8)un talant este inteligenţa noastră, sănătatea noastră, familia noastră, libertatea pe care am primit-o;9)unii credem că talantul înseamnă bani, dar unii mor de foame,alţii n-au cu ce să se îmbrace,nu au acoperiş deasupra capului,în timp ce cei bogaţi oferă sume mari de bani pentru lux,băutură sau concedii.Şi ne întrebăm oare pe câţi oameni nu ar putea să ajute?Dar important este nu câte daruri am primit-ci important este cum le folosim.Pentru că înmulţirea talanţilor trebuie să fie binele pe care îl săvârşim aproapelui nostru.
Care este diferenţa dintre talent şi talant.
Talentul- te poate închide în egoism şi mândrie şi te poate face să îi priveşti de sus pe ceilalţi.Talentul te închide în tine însuţi.
Talantul- dimpotrivă te deschide spre ceilalţi pentru că îţi dai seama că e un dar pe care l-ai primit şi pe care trebuie să-l restitui celui care ţi l-a dat. Talantul te trimite spre ceilalţi pentru a da la rândul tău din ceea ce ai primit. Ce am făcut cu acele daruri pe care le-am primit în mod nemijlocit din partea lui Dumnezeu, fără nici un merit din partea noastră? Viaţa este un dar pe care l-am primit în mod gratuit din partea lui Dumnezeu. Ce facem cu acest dar? Cum îl trăim? Ce facem cu darul credinţei, ce facem cu darul iubirii, al libertăţii, al inteligenţei noastre? Ce facem cu talanţii pe care i-am primit?Doi dintre slujitorii din Evanghelia de astăzi au pus talanţii în slujba celorlalţi şi au câştigat dublu. Al treilea a îngropat talantul său, l-a păstrat doar pentru el şi nu a ştiut să se bucure de el..Mă gândesc însă că pământul pe care călcăm astăzi poate să devină sau a şi devenit un imens cimitir care ascunde darurile lui Dumnezeu nefolosite de noi, oamenii: cuvinte nerostite, priviri pierdute, zâmbete nefolosite, rugăciuni nefăcute, gesturi de iubire neacordate, pumni strânşi folosiţi numai pentru a primi, pentru a aduna, şi niciodată pentru a da, pentru a oferi, suflete sacrificate pe altarul comodităţii şi al mândriei noastre. Iată cum Evanghelia de astăzi ne invită la implicare, ne invită să dăm din ce am primit celorlalţi şi să nu fim egoişti sau indiferenţi. Să-i cerem cu toţii lui Dumnezeu darul de a nu ne opri la talente, ci de a descoperi talanţii pe care ni i-a oferit Dumnezeu, talanţi pe care să-i punem în slujba celorlalţi pentru ca, atunci când va reveni Stăpânul, să ne găsească şi să ne spună şi nouă aceleaşi cuvinte atât de frumoase: „Bine, slugă bună şi credincioasă, ai folosit bine puţinul pe care ţi l-am încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria Stăpânului tău”.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5