Primăria oraşului Năsăud anunţă negociere directă pentru un spaţiu comercial

1. Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 18.09.2018, ora 10:00 la sediul  unităţii, închirierea prin negociere directă a  spațiului comercial nr. 8 din hala albastră a Pieței Agroalimentare, în suprafață de 9 mp., rămas neatribuit în urma licitațiilor, cuprins în domeniul public al orașului Năsăud, situat în strada Piața Nouă, identificat conform planurilor existente la compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei Oraşului Năsăud;

     2. În caz de neadjudecare, procedura se va anula, reluându-se procedura de licitație;

  1. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul, începând cu data de 03.09.2018, la preţul de 50 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud;
  2. Taxa de participare la licitaţie este în cuantum de 50 lei și se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud;
  3. Preţul minim de pornire al licitației prevăzut în caietul de sarcini pentru închirierea spațului este în cuantum de 7,5 €/m²/lună și pasul de licitaţie este de 0,5 €/m²/lună. Durata închirierii este până la data de 30.06.2020 cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de 4 ani,  prin Hotarare a Consiliului Local al oraşului Năsăud, la cererea chiriașului, adresată cu minim 30 de zile înaintea expirării perioadei inițiale.
  4. Documentele solicitate de la ofertanți pentru a putea participa la licitație se pot depune până în data de 17.09.2018, ora 16:00 la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul;
  5.  Relații la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.  0263/361028, 361029;
  6. Taxa pentru garanția de participare la licitație este de 500 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud.

                                 

 PRIMAR, Mircea Romocea                                        Comp. A.D.P.P.,  Cons. Ioan Iovu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5