În amintirea anilor de liceu

Promoţia 1953-1954

S-au împlinit 56 de ani de la absolvirea Şcolii Medii Tehnice de Administraţie Economică, devenită Şcoala Medie Tehnică de Cooperaţie din Vatra Dornei, jud. Suceava.

A fost un liceu bun, cu renume care a făcut cinste oraşului Vatra Dornei şi care a rămas în istoria acestui oraş ca fiind unul dintre liceele care a dat ţării oameni de prestigiu, scriitori (Platon Pardău, George Vasile Raţiu etc.), profesori, economişti, jurişti, avocaţi, specialişti în contabilitate, planificare statistică, merceologie etc., oameni care cu demnitate, competenţă şi respect şi-au depănat firul vieţii.

Au absolvit acest liceu şi o serie de elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud, unii fiind chiar din oraşul Bistriţa, apoi din Beclean, Lechinţa, Maier, Prundu Bârgăului, Sângeorz-Băi, Salva, Şanţ şi Rodna, elevi care s-au realizat în viaţă şi care, prin muncă, răspândiţi în diferite zone ale ţării, au devenit oameni de nădejde, oameni cu responsabilităţi profesionale, majoritatea fiind conducători de unităţi economice.

În oraşul Bistriţa şi-au desfăşurat activitatea George Vasile Raţiu - profesor şi scriitor; Mândruţescu Constantin - economist, şef contabil la Spitalul Judeţean, Şerban Terente - şef contabil la unitatea turistică „Coroana” Bistriţa, Opaiţi Aristiţia – profesor, apoi Morariu Ecaterina, Jucan Radu – specialişti în contabilitate.

În Năsăud şi-a desfăşurat activitatea Pleş (Acu) Floarea – şef contabil şi preşedinte al Cooperativei de Consum oraş Năsăud.

În Aiud, jud. Alba, şi-au desfăşurat activitatea Moişan Dănilă – jurist, viceprimar la Consiliul Popular şi Butaciu Dumitru – contabil şef la ÎPB (Întreprinderea de Prefabricate din Beton) din subordinea Ministerului Căilor Ferate.

În Cluj, Sângeorzan Valer – economist, director la OCL Industrial şi Şteopan Lidia – economist, inspector bancar.

La Maieru, Negruşer Constantin – şef contabil la Cooperativa de Consum.

Sunt doar câteva exemple de absolvenţi din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Uniţi, şi cu respect pentru profesorii noştri rămaşi în viaţă, începând cu anul 2004, în fiecare an, încercăm să ne revedem pe plaiuri bucovinene, la Vatra Dornei, astfel că în data de 28 august 2010, am celebrat 56 de ani de la absolvirea liceului, graţie minunaţilor organizatori, colegii noştri Dzubinschi (Onexiv) Oxana, secondată de soţul Roman şi Lipeţzki Virgil, secondat de soţia Margareta.

Cu nerăbdare aşteptam ora de dirigenţie, să se strige catalogul şi să răspundem „prezent” cât mai mulţi, numai că numărul prezenţilor se împuţinează de la un an la altul, dat cursului vieţii şi voinţei lui Dumnezeu.

Cuvântul de deschidere a revenit dragei şi distinsei noastre profesoare de limba şi literatura română Aspazia Pintilescu, care a îmbinat literatura cu actoria, fiind şi absolventă a Institutului de Artă Teatrală din Iaşi, coautor a cărţii „Pe valuri de viaţă dorneană” şi o frumoasă activitate jurnalistică.

După excelentul discurs, brăzdat de amintirile promoţiei noastre, cu acelaşi zâmbet, blândeţe şi frumuseţe, ne-a privit pe toţi şi cu lacrimi în ochi şi-a exprimat bucuria revederii, felicitându-ne pentru reuşita în viaţă şi faptul că existăm.

S-a păstrat apoi, un moment de reculegere în memoria colegilor trecuţi în lumea umbrelor, aducându-se un pios omagiu colegului George Vasile Raţiu, elev eminent, profesor, scriitor, apreciat om de cultură a judeţului nostru, care ne-a părăsit pentru totdeauna la data de 16 aprilie 2010.

La întâlnire a participat soţia colegului nostru, Raţiu Ana, care prin cuvântul ei, năpădit de emoţie şi durere sufletească, a reuşit să ne reţină atenţia informându-ne că soţul ei avea în lucru o carte, vroia să o termine, dar boala nu-l lăsa să scrie, era neliniştit.

Vorbea des de colegii de liceu, de care era foarte ataşat, vă iubea, vă preţuia.

Vorbea de d-na profesoară Aspazia Pintilescu, faţă de care avea toată stima şi consideraţia, i-a urmat sfatul, devenind şi el profesor de limba română.

A luat cuvântul şi d-na profesoară Tatiana Vlad Guga, invitată permanent la întâlnirile promoţiei noastre şi a cărei prezenţă ne onorează.

Este autoarea a 8 volume de poezii, ultima intitulându-se „Frământări”, editată în anul 2010 şi din care s-au recitat câteva strofe.

A urmat intervenţia foştilor elevi Opaiţ Aristiţa. Ţâmpău Viorica, Pleş (Acu) Floarea, Schnarch Lia, evocând amintiri, fapte, întâmplări, glume din anii de şcoală şi din viaţa de zi cu zi.

Pleş (Acu) Floarea, şănţancă de baştină, a prezentat aspecte din întâlnirile anterioare (25.07.2009) în formă versificată, sub genericul „Regrete”, stârnind ropote de aplauze.

Ex: Din nou o altă întâlnire

Cu colegii de liceu

Parcă, aşa ne şade bine

A devenit un obicei.

Este primul an în care

La dirigenţie avem

Profesoara mult dorită

Mulţumim lui Dumnezeu

Doreau mulţi s-o întâlnească

Dar n-a fost să fie aşa,

Prezenţa noastră a fost modestă

Cuvânt şi-a spus… bătrâneţea!

Întâlnirea din acest an a început cu un Te Deum oficiat la Catedrala „Sfânta Treime” din oraşul Vatra Dornei, încheindu-se cu o masă festivă.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5