Reabilitarea şi modernizararea Liceului Tehnologic de Servicii, estimată la 7,7 milioane lei, din fonduri europene

Consiliul Local Bistriţa va dezbate, în şedinţa extraordinară de luni, proiectul “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrita”, în vederea aprobării, pentru a obţine finanţare prin in Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.748.472,90 lei, din care 7.747.282,90 lei - valoare totală eligibilă şi 1.190,00 lei - valoare totală neeligibilă. Contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bistriţa, în valoare de 156.243,69 lei, reprezintă atât achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului - în cuantum de 1.190,00 lei cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului - în cuantum de 155.053,69 lei.

         Primăria municipiului Bistrița a depus în data de 31.08.2018, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Proiectul “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.         Proiectul a fost selectat în vederea finanţării, primind codul SMIS 124372.

Prin adresa transmisă la Primăria municipiului Bistriţa în 28 decembrie 2018, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a iformat administraţia municipală că proiectul a intrat în etapa precontractuală, pentru continuarea acestui proces fiind necesară transmiterea unor documente, care constituie anexe obligatorii la contract.

Obiectivul general al proiectului il constituie creşterea calităţii infrastructurii educaţionale din municipiul Bistriţa, relevante pentru piaţa forţei de muncă, prin îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Principalul obiectiv specific al proiectului îl reprezinta reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cu 244,82 mp a imobilului Liceului Tehnologic de Servicii, clădire cu regim de înălţime P+2E, de la suprafaţa construită în prezent de 415 mp la o suprafaţă de 659,82 mp, precum şi creşterea numărului de elevi de la 473 la 490, beneficiari direcţi ai unităţii de învăţământ. Durata de implementare a proiectului este de 20 luni.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5