Rectificare bugetară. Aproape 6 milioane lei pentru asistenţă socială în Bistriţa-Năsăud

Prima rectificare a bugetului pentru 2017 a fost aprobată miercuri de Guvern. Potrivit comunicatului remis redacţiei, toate instituțiile publice au asigurate integral fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. De asemenea, prin rectificarea bugetară se asigură plata majorărilor salariale pentru diferite categorii de personal din sistemul bugetar aprobate în acest an, extinderea acordării bursei studenților pe toată durata anului universitar, derularea Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation-România”, începerea selecției beneficiarilor de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, plata în avans a fondurilor de sprijin pentru agricultori.

Pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, au fost alocate 3,714 milioane lei din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care 1,202 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 1,267 milioane lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă pentru persoane cu handicap şi 1,245 milioane lei pentru Programul pentru şcoli al României, conform HG 640/2017, prin care se distribuie preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate și produse de panificație.

         De asemenea, judeţului nostru i-au fost repartizate, din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, 2,535 milioane lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizaţii lunare. În schimb, au fost retraşi 90.000 lei de la plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării la învăţământul preşcolar în baza Legii 248/2015 şi 253.000 lei pentru acordarea suplimentului alimentar din unităţile pilot, în baza OG 72/2016, sume stabilite ca urmare a datelor transmise de unitățile administrativ-teritoriale și centralizate la nivelul judeţului.

***

Rectificarea bugetară a fost făcută în condițiile înregistrării unei creșteri economice de 5,8% pe primul semestru, ceea ce a determinat o creștere a PIB cu 21,9 miliarde lei, conform estimărilor Comisiei Naționale de Prognoză, de la 815,2 miliarde lei la 837,1 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar deficitul bugetar se menține la 2,96% din PIB, potrivit metodologiei cash.

Prin rectificarea bugetului pentru acest an se asigură fonduri suplimentare, după cum urmează:

Ø Sumele suplimentare alocate bugetelor locale, per sold, sunt în sumă de 680,1 milioane lei, în principal, pentru:

·       Plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 350 milioane lei

·       Finanțarea cheltuielilor centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 87,8 milioane lei

·       Plata indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap – 110,9 milioane lei

·       Finanțarea Programului pentru școli (prin care se distribuie preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate și produse de panificație) – 75,0 milioane lei

·       Susținerea sistemului de protecție a copilului – 78 milioane lei

·       Servicii de salvamar – 2,4 milioane lei

Ø Ministerului Sănătății  i-a fost asigurată suplimentar  suma de 431 milioane lei pentru plata personalului, în principal pentru personalul medical din unitățile sanitare.

Ø La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Aceste sume vor  asigura integral plata în avans pentru înființarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate din FEADR.

Ø La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat suplimentar 1,2 miliarde lei pentru:

·       asigurarea drepturilor salariale și de pensii militare de stat polițiștilor

·       asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare operațională a aeronavelor

·       achiziția de echipamente de protecție pentru polițiști

Ø La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation, suma de  250 milioane lei.

Ø La Ministerul Muncii și Justiției Sociale s-a asigurat suma de 795 milioane lei aferentă pensiilor și drepturilor de asisteță socială.

Ø La Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Rectificarea bugetară nu generează influențe asupra bugetului Ministerului Apărării Naționale.

Diminuările bugetare au fost operate, în principal, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (-1.980 milioane lei), Ministerul Transporturilor (-6.249,1 milioane lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-303,4 milioane lei), în principal din sumele aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene,  motivat de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziție, ceea ce a condus la un grad redus al execuției bugetare pe primele 8 luni din acest an.

La ministerele la care au fost operate diminuări ale creditelor bugetare nu au fost reduse corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat  procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene și a lucrărilor de investiții. Diminuarea are în vedere doar creditele bugetare (cash) ce nu mai pot fi utilizate în următoarele 4 luni.

De asemenea, în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, au fost incluse credite de angajament în sumă de 638 milioane lei pentru Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", în vederea demarării procesului de selecție a beneficiarilor de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5