Reorganizare în Ministerul Agriculturii: Reapar Direcțiile Generale pentru Agricultură Județene. Mai multe direcții, oficii și agenții vor fi comasate

Un număr de 159 de senatori și deputați, marea majoritate din partea PSD, au depus în Senat un proiect de lege care vizează comasarea unor unități agricole într-o super-structură județeană. Informația a fost confirmată de senatorul PSD de Bistrița-Năsăud, Ioan Deneș, președinte al Comisiei de Administrație Publică Locală.

Reorganizarea nu vizează APIA sau AFIR-ul

Potrivit inițiativei legislative  de  reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se înființează prin lege o nouă categorie de instituție: Direcțiile Generale pentru Agricultură Județene și a municipiului București, „instituții publice deconcentrate, cu personalitate juridică”, aflate în subordinea ministrului agriculturii. Noii șefi ai structurilor județene, directori generali, vor fi numiți prin ordin al ministrului Agriculturii.

Noile Direcții Judetene din Agricultura vor fi formate, potrivit legii din Senat, fie prin preluarea activitatii unor instituții deconcentrate, fie prin desfiintarea altora, astfel:

Lista unităților din subordinea Ministerului Agriculturii care se desființează și a căror activitate trece la noile Direcții Județene:

  • Direcțiile pentru Agricultură Județene și a municipiului București
  • Inspectoratele Teritoriale pentru calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
  • Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene

Lista unităților din subordinea Ministerului Agriculturii a căror activitate trece la Direcțiile Generale pentru Agricultură Județene:

  • Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.k. Constantinescu”
  • Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
  • Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
  • Agenția Domeniilor Statului

La ora actuală, Direcția Agricolă Bistrița-Năsăud este condusă de ing. Nuțu Tabără. Conform ultimului raport de activitate pe 2016, toate activităţile desfăşurate de Direcţia pentru Agricultură a judeţului Bistriţa – Năsăud în anul 2016 au avut la bază aplicarea deciziilor, politicilor şi strategiilor agroalimentare şi de dezvoltare rurală emise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi eficientizarea acestora în contextul unei dezvoltări rurale durabile cât şi pentru crearea de disponibilităţi destinate schimburilor economice.

Date generale despre agricultura judeţului

Judeţul   Bistriţa – Năsăud  dispune de o suprafaţă agricolă de 295.270 ha, ceea ce reprezintă 55% din suprafaţa totală a judeţului de 535.520 ha. Suprafaţa  agricolă  aparţine în cea mai mare parte sectorului privat. Terenul arabil se întinde pe o suprafaţă de 102.006 ha cu o pondere mai însemnată în comunele din zona colinară a Câmpiei Transilvaniei (partea sudică a judeţului), păşunile şi fâneţele naturale  se întind pe o suprafaţă de 184.201 ha, suprafaţa de livezi este de 8.570 ha, iar suprafaţa ocupată cu viţă de vie este de 484 ha.

Structura  principalelor  culturi şi producţiile medii la hectar obţinute în anul 2016   

CULTURA SUPRAFAŢA (ha) PRODUCȚIA MEDIE (kg/ha)
GRÂU                                                                                                     4.678 3.200
TRITICALE 1.273 3.280
ORZ  DE TOAMNĂ 699 2.845
ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ 1.200 3.150
OVĂZ 2.731 2.550
PORUMB 22.480 3.450
FLOAREA SOARELUI 500 1.252
SFECLĂ DE ZAHĂR 42 35.000
CARTOFI 8.500 16.100
LEGUME 2.700 10.500
PLANTE DE NUTREŢ 56.300 12.500
VII 484 3.118
LIVEZI –mere 6.450 7.940
LIVEZI-pere 161 9.300
LIVEZI-pruni 1305 7.100
LIVEZI-cireşi şi vişini 523 11.281

 

În anul 2016 structura efectivelor de animale a fost următoarea:

Nr. crt. SPECIA UM
1. BOVINE 71.333 cap.
2. SUINE 60.088 cap.
3. OVINE 398.771 cap.
4. CAPRINE 28.228 cap.
5. PĂSĂRI 411.265 cap.
6. ECVINE 12.203 cap.
7. IEPURI 8.875 cap.
8. ANIMALE DE BLANĂ 572 cap.
9. ALBINE 32.637 fam.
 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5