Sărbătoare la Fiad, la aniversarea 73 de ani de la înființarea satului!

Duminică, 10 septembrie 2023, satul Fiad, din comuna Telciu a fost în sărbătoare, datorată aniversării a 73 de ani de la înființarea satului, de când s-a făcut o nouă numerotare a caselor, în urma hotărârii Consiliului Local din 10 septembrie 1950.

Inițiativa și organizarea acestei manifestări de suflet aparține ing. Valeriu Toderici, membru în Liga Scriitorilor Români, Filiala Cluj, care și-a lăsat casa din Cluj și a revenit pe locul amintirilor. În luna februarie a organizat sărbătoarea satului Telcișor, satul copilăriei, adolescenței și tinereții sale, având dorința ca această casă să devină „Casa scriitorilor telceni”, o casă a cărții, un loc pitoresc, unde să auzim cum bat în geamuri razele de lună, vorba poetului Lucian Blaga. Asemenea sărbătoare a organizat duminică și în satul Fiad, unde de fapt locuiește, în casa soției, o gospodărie bine aranjată, având în grijă patru bovine și 20 de oi, spre a nu lăsa să piară în uitare tradițiile străbune demne de memoria colectivă.

Adunarea sătenilor și a invitaților a avut loc în Sfântul Locaș de Închinăciune, unde slujesc preoții din sat prin rotație, doar o zi, două din lună. De data aceasta, slujba a fost oficiată de preotul drd. Anton Pop, la origine de pe Valea Someșului, respectiv comuna Măgura Ilvei, binecuvântat de Bunul Dumnezeu cu harul de a transmite enoriașilor mesaje ce vin din adâncul inimii sale.

Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan salută sătenii și oaspeții, lărgind noțiunea de sat ce posedă un complex de calități alese, specifice țăranului și comunității sătești ce promovează un umanism activ, cultul prieteniei a întrajutorării și bunului simț. A primit cheia satului, oferită de fiul satului Macedon Botârlă, în frumosul costum popular local.

De la Cluj a răspuns invitației, un vrednic fiu al satului, un om de aleasă cultură col. dr. prof. Vasile Tutula, un om cu fapte mari, pline de laudă, ce s-a preocupat de CARTEA TELCIULUI, ca o mamă de fiul ei, mereu cu gândul la oamenii în mijlocul cărora și-a petrecut copilăria și care rămân mereu suflet în sufletul neamului meu.

Inițiatorul și organizatorul acestei sărbători, Valeriu Toderici, prezintă un scurt istoric al satului, enumerând oameni ce s-au înălțat pe podium din acest sat de la poale de munte, așezat pe un picior de rai, cu oameni  ce se mulțumesc cu puțin, dar valoros, cunoscând ce înseamnă trăinicia și cum se făurește temeinicia.

„Satul merită să dăinuiască, dacă nu în sine, măcar în poveste”, spune scriitoarea Lucreția Mititean din Năsăud, îmbrăcând intervenția sa cu câteva citate din „Lauda țăranului roman” de Liviu Rebreanu, cuvântare la Academia Română, considerată de Iorga drept cea mai bună propagandă românească, în care și-au dat mâna cinstea, dragostea, munca, credința și iertarea. În casa țăranului, în colțul mesei, din casa dinainte era Biblia sau Noul Testament, care ne îndemna să ne iertăm unii pe alții, să fim mai buni și mai recunoscători Domnului pentru tot ce ne dăruiește zi de zi. În acest cadru de aleasă sărbătoare, oferă Bisericii, ce cu mândrie găzduiește acest eveniment, cartea „Predicile din duminicile de peste an (culegere )”, un edificiu spiritual, la îndemâna fiecărui  enoriaș și în special pentru cei care din anumite motive nu pot participa la Sf. Liturghie.

Președintele condeierilor năsăudeni, Ioan Mititean, spune că satul Fiad, ca și multe sate au viață scurtă și va rămâne doar în poveste și poezie, așa că, să scriem poveștile satului, deoarece vorbele zboară, scriptele rămân – „Verba volant, scripta manent”, ziceau strămoșii noștri în latinește. Oferă două cărți privind obștea satului și a neamului respectiv „Borleasa - ansamblu de valori” și „Cu sufletul punte între două continente” (carte prezentată pe Valea Frumoasei  în data de 19 august 2023, în prezența  membrilor unei familii numeroase de cărturari - Familia Dăian din Sebeș – Alba, în număr de 35, veniți din mai multe țări: America, China, Germania, Spania și din mai multe  localități din țară: Sebeș, Blaj, Alba -Iulia, Cluj, Năsăud, Sighet Lancrăn „acolo unde satul meu poartă  în  nume sunetele lacrimei” cum spunea Lucian Blaga.

Intervine scriitorul Macedon Tofeni, prezent mereu CU CARTEA PE ROȚI, la volan fiind prislopanul Pompei Pop, cu soția Saveta, la origine din satul unde a răsărit steaua literaturii române Liviu Rebreanu, respectiv comuna Târlișiua. Domnul Tofeni prezintă revista cu nr. 3 „Glasul Armadiei” și romanul său de debut „Nora”.

Un fiu al satului, Gavril Filimon, venind din Sighet cu mai mulți ortaci, de dragul locurilor natale, și-a prezentat cartea „Versuri triste”. 

Hora și cântecele satului au fost scoase la lumină de interpreții de muzică populară veniți la acest eveniment din Spania, Tudorica Brumă și Macedon Botârlă, iar Mărioara Sigartău din Bistrița,  ce ne-au amintit de șezătoare, de jocul din șură, cu fete bune și frumoase ce merită să le pui „icoane în altar”, iar feciori „la zece fete cinci” cum spunea Coșbuc. 

La Fiad, am trăit alături de săteni clipe fericite, stări, emoții, imagini trăite cândva, povestiri  și glume  expuse cu un  cald parfum de dăruire, unind visul cu viața. 

Să sperăm că hotărârea luată de obștea satului se va îndeplini, ca ziua de 10 septembrie să fie în fiecare an ZIUA SATULUI FIAD.

 Ioan Mititean 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5