Şedinţa de Consiliu Local Leşu

Marţi, în ultima zi a lunii martie, legislativul local al comunei Leşu s-a întrunit în şedinţa lunară ordinară, la sediul Consiliului Local. Au fost adoptate toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, adică: p.h. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Leşu; privind aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Leşu şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe anul 2008; privind aprobarea nivelurilor veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor, precum şi completarea cu alte categorii de bunuri şi stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea acestora, pe anul 2009 (pentru acordarea ajutorului social pentru persoane nevoiaşe); privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a comunei Leşu, păstrarea permanentă a curăţeniei; privind aprobarea Programului de acţiuni şi activităţi edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în 2009.

De asemenea, au mai dat raportul despre activitatea desfăşurată pe anul încheiat: primarul Nicolae Lupşan – despre starea economică, socială şi de mediu a Leşului; raportul de activitate a Bibliotecii comune; a Căminului Cultural, a Comisiei de specialitate al Consiliului Local al comunei Leşu, pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism. Au mai prezentat raportul de activitate consilierii Elena Bălăjan şi Nicolae Luşcan.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5