Senatorul Ioan Deneş: Ce prevede Programul de guvernare la capitolul Păduri!

Senatorul Ioan Deneş, fost ministru al Apelor şi Pădurilor, a postat, pe pagina sa de facebook, Programul de guvernare al noii coaliții PNL-PSD-UDMR în domeniul pădurilor, care vizeayă, în primul rând, susținerea industriei, drumuri forestiere, Rabla pentru utilaje.

Păduri
„Adoptarea unei noi Strategii forestiere naționale.

Viitoarea strategie forestieră națională va trebui să fie armonizată atât cu strategiile din domeniul forestier de la nivel european și nivel internațional, cât și cu alte politici sectoriale/ trans-sectoriale relevante și să 132 se axeze pe principiile rezultate din procesul de consultare demarat în iulie 2020 cu factorii interesați din domeniu;

• Definirea termenilor folosiți în strategia forestieră europeană cu adaptarea la specificul național;

• Acces public al cetăţenilor pietonal şi cu bicicleta în toate tipurile de păduri;

• Definirea ca prioritate strategică a luptei împotriva exploatărilor ilegale de masă lemnoasă.

• Reducerea vanzărilor de masă lemnoasă brută în state intra și extracomunitare, susținerea societăților de exploatare respectiv de prelucrare primară prin programe de finanțare în vederea creşterii gradului de ocuparea a forței de muncă.

• Instalarea de scannere pentru evaluarea volumului materialelor lemnoase transportate pe drumurile publice.

• Asigurarea unui sistem integrat de pază prin colaborare cu instituțiile abilitate ale satului.

• Aprobarea și aplicarea unui Statut corect pentru Personalul Silvic, dotarea acestuia cu echipamente performante de apărare, comunicații și deplasare în teren.

· Sistem compensatoriu acordat proprietarilor de păduri pentru pierderi suferite în urma constrângerilor de mediu, în cazul pădurilor aflate în arii naturale protejate.

Programul Național de Împădurire:
Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane. Plantarea a 56.000 ha terenuri forestiere și 315 ha păduri urbane. Accentul se va pune pe împăduriri în afara fondului forestier național și extinderea acestuia, prin împădurirea terenurilor degradate şi înființarea de perdele forestiere de protecție. Bugetul alocat este de 630 de milioane de Euro.

În cadrul procesului de împădurire se va ține cont de protecția pajiștilor naturale (HNV), acestea fiind excluse complet din campanie. Implicarea autorităţilor publice locale în identificarea şi împădurirea terenurilor degradate Investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri – înființarea/modernizarea a 90 de pepiniere forestiere;

Combaterea tăierilor ilegale de pădure și a altor practici nelegale din sistemul silvic prin:

• Îmbunătăţirea continuă a sistemului informatic integrat SUMAL – sistemul de urmărire a trasabilității materialului lemnos, principalul instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,

• Utilizarea celor mai noi tehnologii pentru asigurarea integrității fondului forestier – imagini satelitare, utilizarea dronelor, a sistemelor de inteligenţă artificială, camere video de monitorizare, sisteme de măsurare digitală a volumului, de masă lemnoasă,

• Definirea zonelor de risc și eficientizarea actului de control, interconectarea bazelor de date aflate la dispoziția diferitelor organe de control;

Organizarea Gărzii Forestiere Naționale cu accent pe implementarea de practici unitare și agregate la nivel național, întărirea capacității de control, înființarea de servicii specifice de implementare al PNRR la nivelul Gărzilor forestiere; digitalizarea activităților, interzicerea exploatării pădurilor în parcurile naționale (cu excepția situațiilor de forță majoră, de ex. calamități naturale).

Reforma Romsilva, inclusiv prin realizarea unui audit, şi adaptarea obiectivelor de administrare a pădurilor, integrând pe lângă rolul economic şi rolul de utilitate publică a pădurilor, punerea în valoare a potenţialului turistic natural al fondului forestier şi al infrastructurii existente. Gradarea unităților silvice și adoptarea unei strategii unitare la nivel național prin eficientizarea activităților specifice;

Finalizarea evaluării şi punerea sub protecție a pădurilor cu valoare ridicată;

Continuarea reformei modului de vânzare a materialului lemnos prin vânzarea lui măsurată, și nu estimată, pentru creșterea treptată a masei lemnoase vândute pe metoda măsurării;

Asigurarea continuității IFN (Inventarul Forestier Naţional);

Implementarea unor măsuri de susținere a proprietarilor care dețin terenuri forestiere cu restricții în recoltarea de masă lemnoasă, suprafețe care se găsesc în arii naturale protejate, inclusiv Natura 2000 sau păduri care au suferit calamități naturale, prin asigurarea de compensări de la bugetul de stat;

Îmbunătățirea imaginii pădurilor României la nivel european și internațional prin:
a. prezentarea valorilor naționale privind biodiversitatea existentă, respectiv conectivitatea pădurilor din România (acoperiri continue cu vegetație forestieră realizată prin practicile silviculturale aplicate) şi analiza continuă împreună cu experți și instituții de specialitate recunoscute la nivel internațional a datelor rezultate din imaginile satelitare cu privire la acoperirea terenurilor cu vegetație lemnoasă din ţară și prezentarea acestora opiniei publice;

b. Programe de conștientizare a populației – prin prezentarea valorilor și bunelor practici referitoare la valorile silviculturii românești ca exemple de urmat;

c. Program ”Școala în pădure” – înființarea de centre de primire a școlarilor în pădure – transformarea și dezvoltarea unor cabane silvice în centre ”Școala în pădure”.

Delimitarea rolurilor pădurilor de protecție și de producție știind că rolul de protecție socială a pădurilor este foarte important, la fel ca nevoia populației pentru lemnul de foc, respectiv a industriei pentru materia primă, având în vedere că discutăm despre o resursă regenerabilă.
Îmbunătățirea capacității industriei de exploatare și prelucrare a lemnului în vederea exploatării durabile a fondului forestier național și creșterii contribuției sectorului la produsul intern brut:
Creșterea gradului de accesibilizare a fondului forestier național prin construirea și modernizarea drumurilor forestiere;
Programe de susținere pentru înlocuirea și modernizarea parcului de utilaje forestiere, susținerea tehnologiilor și echipamentelor de exploatare non-invazive (program de tip RABLA pentru înnoirea parcului auto, susținerea achiziționării funicularelor);
Program de întărire a capacității de prelucrare a industriei prin sprijinirea achiziționării de echipamente de prelucrare performante.

Comentarii

24/11/21 10:21
Urlătorii

Văzut-ai tu, Deneșe Ioane?
Și liberalii urlă-n balcoane!
Inspectoarele bârgăoance,
Profesoarele răspițipoance
Și Licii - ilicii locali, pulifricii
Tocmiți s-aplaude ludovicii.
Toți, când taraba se-nchide,
Negustoresc în alte partide.

Deneșe Ioane, exule liberal,
Zi-ne, tu ce simți structural.
Crezi că mai vii la butoane?
Răspunde-le fraților, Ioane!
Studiază toate silviculturile,
Ca să pricepi altfel pădurile
Ori codrii tăiați ca posmagii,
Brazii drepți, molizii și fagii!

24/11/21 11:31
Gica Contra

Dati-le inapoi padurarilor ( tuturor celor care fac parte din personalul silvic ) armele de paza si aparare lungi, cu glontz letal si modelati " uzul de arma letala " astfel incat si silvicultorii, cei de la mediu ape si fond cinegetic , sa aiba dreptul si obligatie de serviciu uzul de arma pentru " autoritati publice " si nu ( doar ) pentru " civili " ... asa cum este astazi, [ adica numai in poligoane autorizate si numai daca cineva-i da in cap padurarului ... ] .
Arma de serviciu sa fie si mijloc de prindere si imobilizare a infractorilor si delicventilor din acest domeniu, de imobilizare a mijloacelor de transport ( auto, hipo... de orice fel ) si de " interventie specializata " ... ( cele din L.17 / 1996- la uzul de arma ptr autoritati publice ) . Sa nu credeti voi ca democratia americana nu se mentine si astazi, asa cum a fost facuta, adica ALTFEL DECAT CU ARMA IN MANA ! La noi de ce n-ar fi bine tot asa ?! Intreb... daca de fapt... guvernantzii nostri scumpi, nu cumva tzin tot cu... " ursul " !? Degeaba construiesti ceva... fara sai ai un sistem de paza si aparare dotata bine, ferma , cu competentze largite si complete ... ca altfel... n-ai nici o hazna !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5