Vezi raportul de activitate al ministrului Apelor și Pădurilor, Adriana Doina Pană, din mandatul 30 iunie 2017 – 3 ianuarie 2018!

Deputatul Adriana Doina Pană a transmis un Raport de activitate în calitate de ministru al Apelor și Pădurilor, din mandatul 30 iunie 2017 – 3 ianuarie 2018, atât pentru domeniul Păduri, cât şi pentru Domeniul Ape. 

Domeniul Păduri:

 1. Prin HG 447/2017, am acordat compensații financiare pentru proprietarii de păduri aflate în arii protejate, unde există restricții în recoltarea lemnului. Este pentru prima dată când se corectează o mare nedreptate făcută proprietarilor de păduri din zonele protejate, care sunt obligați prin lege să nu valorifice propriul bun. La finalul anului 2017 s-au înregistrat 586 de cereri pentru obținerea compensațiilor, dintre care 506 au fost validate ca eligibile. Suma totală plătită beneficiarilor, la 31 decembrie 2017, a fost de 17,833 milioane lei. Totodată, s-au acordat despăgubiri civile proprietarilor de pădure din arii protejate în valoare de 23,3 milioane lei.

2. Am decis preluarea în pază a tuturor suprafețelor de pădure din România rămase nepăzite, indiferent de forma de proprietate și indiferent dacă este sau nu cunoscut proprietarul, precum și suportarea de la bugetul de stat a contravalorii acesteia pentru suprafețele de pădure mai mici de 30 ha. – operaționalizare Cod Silvic. Măsura contribuie la reducerea drastică a micului furt. MAP a plătit până la 31 decembrie 2017 suma de 1,743 milioane lei pentru serviciile silvice asigurate pe proprietățile sub 30 ha.

3. Am adoptat Regulamentul privind valorificarea masei lemnoase din pădurile proprietate publică, prin HG nr.715/2017 - operaționalizare Cod Silvic.

Prin acesta am stabilit: ● asigurarea, cu prioritate, a lemnului de foc pentru populație. Este primul an în care un Guvern și-a asumat ducerea la îndeplinire întocmai a prevederilor Codului Silvic. Hotărârea se referă la vânzarea directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populație și unitățile de interes public local (școli, grădinițe, instituții etc.), din pădurile proprietate publică. În acest sens, au fost introduse, în premieră, prevederi care sancționează specula, adică revânzarea materialului lemnos cumpărat ca lemn de foc de către populație. În 2017, de la data intrării în vigoare a acestei prevederi (luna noiembrie), Romsilva a pus la dispoziția populației aproximativ un milion mc de lemn de foc. Începând cu anul 2018, Romsilva va pune la dispoziția populației cca. 4 milioane mc de lemn de foc, anual. Cantitățile menționate sunt asigurate exclusiv din pădurile proprietate publică a statului român.

● asigurarea dreptul de preempțiune producătorilor de mobilă - este încurajată prelucrarea superioară a lemnului la noi în țară. Se stabilește clar că, special pentru sectorul mobilei din România, se organizează o primă licitație, la care au dreptul să participe exclusiv operatorii atestați ca producători sau dețin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu un producător din industria mobilei.

● transparentizarea totală a licitațiilor de masă lemnoasă. Ministerul Apelor și Pădurilor este în curs de finalizare a website-ului www.produselepadurii.ro, dedicat popularizării tuturor anunțurilor de licitație de masă lemnoasă din pădurile aflate în proprietate publică. Se vor grupa, astfel, anunțurile pe un singur portal, anunțuri care, în prezent, se regăsesc publicate pe site-urile fiecărui administrator de fond forestier proprietate publică, în mod dispersat și neunitar.

4. Am finalizat Strategia națională forestieră 2017 – 2027. Documentul este finalizat și trimis la Ministerul Mediului pentru procedura de evaluare de mediu SEA.

5. Am demarat dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL, Radarul Pădurilor etc.) în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform protocolului încheiat între Ministerul Apelor și Pădurilor și STS. S-a finalizat prima etapă a protocolului, respectiv evaluarea sistemului informatic existent și identificarea soluțiilor de dezvoltare a acestuia. Până la sfârșitul anului 2018 se va finaliza dezvoltarea sistemului, care va fi testat până la mijlocul anului 2019, iar de la acea dată va deveni perfect operațional.

 6. Am emis Ordinul de ministru 1094/2017 privind simplificarea procedurilor care facilitează accesul cetățenilor la lemnul din propriile păduri și din vegetația din afara fondului forestier.

7. Am emis Ordinul de ministru 1339/2017 pentru recoltarea în regim de urgență a lemnului provenit din calamități.

8. Am elaborat HG privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse de animalele sălbatice în culturile agricole – se află pe circuitul de avizare externă.

9. Am finalizat amendarea Legii privind statutul personalului silvic – se află în circuitul de avizare externă.

10. Am elaborat Ordinul comun împreună cu Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind înființarea grupului de lucru care să întocmească fișa măsurii pentru accesarea fondurilor UE în vederea acordării de compensații financiare proprietarilor de păduri din siturile Natura 2000 din bani de la UE și nu de la bugetul de stat.

11. Am derulat programul de identificare și punere sub protecție a pădurilor virgine și cvasivirgine. MAP, prin structurile aflate sub autoritatea sa, a identificat și inclus în Catalogul național al pădurilor virgine peste 3800 de hectare de fond forestier care respectă criteriile prevăzute de lege. Specialiștii MAP lucrează la întocmirea caietul de sarcini pentru realizarea unui studiu la nivel național, finanțat din Fondul pentru Mediu, prin care se dorește identificarea tuturor pădurilor virgine din România și punerea lor sub protecție prin includerea în Catalog. Suma destinată finanțării, cca. 2,3 milioane lei, este asigurată prin contractul de finanțare pe care l-am încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Domeniul Ape:

1. Am demarat cea de-a doua etapă a proiectului de reconstrucție a plajelor, Administrația Națională ”Apele Române” a demarat procedura de licitație pentru etapa a doua a proiectului de reducere a eroziunii costiere și refacere a plajelor din sudul litoralului, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România, din ultimii 27 de ani. Proiectul finanțat din fonduri europene este programat să înceapă anul viitor, are o valoare totală de peste 700 de milioane de euro și vizează plajele din zonele Edighiol si Periboina (punctele de descărcare la mare a apelor complexului lagunar Razelm – Sinoe), Mamaia Nord, Tomis (protecția costieră între portul Constanța și portul turistic Tomis), Agigea, Eforie (între portul Belona și zona Capul Turcului), Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai.

2. Am derulat acțiunile necesare pentru accesarea fondurilor europene pe POIM pentru execuția investițiilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prioritizării realizate.

3. Am început etapa a II-a a Programului Control Integrat al Poluării cu Nitrați.

4. Am elaborat Ordonanța de urgență nr. 78/2017 privind amendarea Legi Apelor, în conformitate cu directivele UE.

5. Am întreprins măsuri concrete în vederea alinierii la cerințele CE pentru închiderea acțiunilor de infrigment deschise României (faze pre-contencioase), pe problematica MHC, strategiei marine, ape uzate.

6. Am elaborat Ordinul comun cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind închirierea domeniului public al statului, administrat de ANAR, necesar desfășurării activității de piscicultură și alte activități.

7. Am reactualizat HG privind stabilirea zonelor de protecție sanitară.

8. Am reactualizat legislația privind exploatarea în siguranță a barajelor și digurilor.

CONCLUZII Prin acțiunile întreprinse și măsurile concrete luate în domeniul Păduri în cele două mandate ale mele de ministru al Apelor și Pădurilor (martie 2014 – decembrie 2014 și 30 iunie 2017 – 3 ianuarie 2018), precum și prin activitatea mea susținută în Parlamentul României, consider că mi-am îndeplinit misiunea: scăderea drastică a tăierilor ilegale de arbori din pădurile României.

➢ datorită Radarului Pădurilor și a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat în 2014 și a măsurilor legislative la care am fost co-inițiator, un nou Cod Silvic și o nouă Lege a contravențiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal (conform raportului Curtii de Conturi a României din anul 2014), s-a ajuns la cca 0,4 milioane mc/an.

➢ Tot datorită Radarului Pădurilor, care nu permite achiziția de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situația că România a devenit din exportator de buștean, importator de buștean. Exportăm pe an cca. 0,3 milioane mc și importăm pe an peste 2 milioane mc.

➢ Sistemul informatic SUMAL funcționează din 2014, fără întrerupere. El a fost dezvoltat în plus, în 2014, față de cerințele Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, încât drumul lemnului de când pleacă din pădure până la destinatarul final (mobilă sau ieșire din țară) este urmărit în timp real prin intermediul Radarului Pădurilor. Este un sistem unic în Europa, posibil în lume, foarte eficient. Un exemplu de foarte bună practică, apreciat public și de Comisia Europeană. Colaborarea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale creează premisele dezvoltării eficiente a întregului sistem informatic integrat. Toate acestea, coroborate cu dezvoltarea informatică a SUMAL și a Radarului Pădurilor, completate de promulgarea noului Statut al personalului silvic, vor conduce, în scurt timp, la diminuarea spre 0 a tăierilor ilegale în România.

Adriana Doina Pană, Ministrul Apelor și Pădurilor

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5