Sesiune amânată de depunere a proiectelor pentru modernizarea exploataţiilor

Autoritatea de Management pentru Planul Naţional de Dezvoltare Rurală - Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - a decis să amâne începerea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 (,,Modernizarea exploataţiilor agricole") cu două săptămâni.

Această sesiune ar fi trebuit să înceapă pe 24 august, însă s-a considerat că potenţialii beneficiari nu au avut la dispoziţie suficient timp pentru consultarea Ghidului Solicitantului (care abia a fost finalizat). Deşi încă nu s-au făcut precizări în acest sens, este de aşteptat ca şi termenul limită de depunere de proiecte, anunţat iniţial (18 septembrie), să fie prelungit tot cu două săptămâni.

Obiectivele specifice ale măsurii 121 se referă introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale, societăţile comerciale, societăţile agricole şi grupurile de producători.

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri pot viza: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă; construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine ; construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat; achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii; înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; investiţii în apicultură; investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei etc.

Contribuţia publică totală, din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României, pentru măsura 121, este de peste 161 milioane de euro. Valoarea maximă a fondurilor alocate pentru un proiect este de două milioane de euro.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5