Start la „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Începând de ieri, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a reluat acţiunea de primire a proiectelor vizând ,,Modernizarea exploataţiilor agricole" (măsura 121 în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală). Sesiunea va fi deschisă până pe data de 2 octombrie şi se va desfăşura în baza unui nou Ghid al solicitantului, publicat în data de 24 august.

Obiectivele specifice ale măsurii 121 se referă la introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale, societăţile comerciale, societăţile agricole şi grupurile de producători.

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri pot viza: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă; construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine ; construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat; achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii; înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; investiţii în apicultură; investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei etc.

Contribuţia publică (din partea Uniunii Europene plus a Guvernului României) totală pentru măsura 121 este de peste 991 milioane de euro. Valoarea maximă a fondurilor alocate pentru un proiect este de două milioane de euro.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5