Simona Bodnariu, fostul director CJ, suspectată de fapte de corupţie

Agenţia Naţională de Integritate a constatat indicii privind săvârșirea infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie de către Simona Bodnariu, fost director executiv al Direcţiei Programe, Integrare Europeană, Lucrări Publice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Vezi mai multe în comunicatul de presă emis de Agenţia Naţională de integritate:

În luna august 2009, persoana evaluată a fost numită în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de servicii privind ”Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de management integrat al deșeurilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud”, aceasta participând în calitate de membru în comisia de evaluare la procedura de deschidere și evaluare a ofertelor depuse.

La data 21 octombrie 2009, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (în calitate de beneficiar) a încheiat cu societăţile declarate câștigătoare un contract de prestări servicii în valoare de 5.185.448,27 Lei, la care se adaugă TVA în valoare de 985.235,17 Lei. Ulterior, la datele de 19 mai 2010 și, respectiv, 26 august 2010, societatea comercială declarată câștigătoare (în calitate de consultant) a încheiat un acord contractual cu societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, iar soţul acesteia calitatea de asociat și funcţia de administrator (în calitate de subconsultant), pentru a furniza servicii de topografie pentru contractele de lucrări.

De asemenea, în luna decembrie 2009, persoana evaluată a fost numită în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de servicii privind ”Reabilitarea și închiderea depozitelor de deșeuri urbane, precum și a celor rurale neconforme, din judeţul Bistriţa-Năsăud”.

La data de 08 februarie 2010, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (în calitate de beneficiar) a încheiat cu societăţile declarate câștigătoare un contract de prestări servicii în valoare de 28.290.179,91 Lei, fără TVA. Ulterior, la datele de 19 aprilie 2010 și 29 noiembrie 2010, societatea comercială declarată câștigătoare (în calitate de client) a încheiat două contracte de prestări servicii cu societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, iar soţul acesteia calitatea de asociat și funcţia de administrator (în calitate de subcontractor), obiectul contractului constând în măsurători topografice, preţul contractelor fiind de 4.500 Lei, fără TVA, și, respectiv, 5.000 Euro, fără TVA.

De asemenea, la data de 01 octombrie 2010, a fost încheiat un act adiţional la contractul semnat în luna aprilie 2010, conform căruia la obiectul contractului se adaugă întocmirea de documentaţii ”Plan de situaţie”, preţul stabilit fiind de 700 Lei/amplasament, fără TVA. Astfel, în virtutatea atribuţiilor de membru în comisiile de evaluare, Bodnariu Simona a deţinut informaţii care ar fi putut determina încheierea de contracte între societăţile care au câștigat licitaţia și societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, iar soţul acesteia calitatea de asociat și funcţia de administrator.

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat organele judiciare în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Bodnariu Simona a infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie, prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr.78/2000,potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: […] folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Simona Bodnariu deţine calitatea de funcţionar public începând cu data de 02 decembrie 2003. Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. Simona Bodnariu nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Citiţi şi:

http://www.rasunetul.ro/groapa-ecologica-de-la-tarpiu-o-afacere-de-peste...

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5