A N U N Ț privind organizarea Licitației deschise în vederea atribuirii în folosință a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistrița Sud

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.157 din 26.11.2015 privind mandatarea societății Business Park Bistrița Sud SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata ,
Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, organizează în perioada 14 DECEMBRIE 2015 – 13 IANUARIE 2016 LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistrița Sud, situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata.
Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.
Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 49 (patruzecișinouă) ani, începând de la data semnării contractului de administrare și de prestări servicii conexe.
Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.bizpark.ro .
Depunerea ofertelor se va face în perioada 14 DECEMBRIE 2015 – 8 IANUARIE 2016, care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 8 IANUARIE 2016, la ora 14,00 la sediul Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.
Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Business Park Bistrița Sud SRL, la numărul de telefon 0744/772139 sau la adresa de e-mail [email protected] , persoană de contact dl. Iulius Dumitru.
Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societății Administrator, pe adresa de email [email protected].
Societatea Business Park Bistrița Sud SRL
Prin Administrator,
Iulius Dumitru

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5