Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Începând din această toamnă, fermierii vor primi un sprijin din partea statului pentru dezvoltarea şi modernizarea fermelor proprii.

- Care este motivaţia acestui sprijin, domnule director executiv al DADR, Mititean Pop Valentin?

-

În ţara noastră majoritatea fermelor individuale au o putere economică redusă şi orientate spre consum propriu, având mai mult un caracter de subzistenţă şi semi-subzistenţă. În limbajul cifrelor, în baza de date a APIA, există înscrise 1.232.616 ferme, acestea utilizând o suprafaţă de 9.705.502 ha. Pentru a se putea înscrie în această bază de date, exploataţiile trebuie să se ţină sau să exploateze suprafeţe de minim 1 ha, iar parcelele să nu aibă mai puţin de 0,33 ha. Deoarece există un număr foarte mare de ferme mici şi foarte mici, pentru care nu există posibilităţi reale de restructura, numărul fermelor luate în considerare pentru sprijin, în vederea transformării lor în ferme comerciale, va include numai fermele de semi-subzistenţă, între 2 şi 8 UDE (aproximativ 350 mii exploataţii la nivelul ţării). Astfel, exploataţiile din grupa 2-8UDE (unităţi dimensiune economică) sunt, de obicei, exploataţii individuale tipice, iar procentul persoanelor juridice este foarte redus. Sprijinirea fermelor mici are marele avantaj că gestionează un segment de exploataţii relativ omogen. Planul de afaceri pentru aceste ferme va fi orientat şi spre comercializare, nu numai spre consumul propriu.

- Care sunt obiectivele acestei măsuri guvernamentale?

- Obiectivul general este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare, prin facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, iar ca obiective specifice aş menţiona creşterea volumului producţiei destinate comercializării, pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic şi, în al doilea rând, diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. Ar mai fi obiective operaţionale, amintind în acest sens, stimularea spiritului antreprenorial şi diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Domnule director, vă rog să vă referiţi la domeniul de acţiune al acestei importante măsuri.

- Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de restructurare şi transformare a fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante.

- Cine sunt potenţialii beneficiari?

- Aş dori să menţionez că sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe anuale, sprijinul se acordă fermierilor, persoane fizice autorizate, în vârstă de până la 62 ani, care prezintă un plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole. Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data contractului de finanţare. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economică a fermei va fi demonstrată prin creşterea cu 20% a producţiei destinate comercializării şi prin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu situaţia iniţială menţionată în planul de afaceri.

- Ar fi interesant pentru viitorii beneficiari să vă referiţi la cerinţele planului de afaceri.

-P lanul de afaceri întocmit pentru obţinerea sprijinului trebuie să cuprindă, printre altele, următoarele cerinţe: o scurtă descriere a situaţiei curente, obiectivele restructurării; după caz, investiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor; schimbările de management vizate; pregătirea profesională vizată; tipul şi cantitatea produselor obţinute; evaluarea principalelor riscuri; elemente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de mediu etc. Pentru informaţii suplimentare noi, specialiştii de la DADR, le stăm la dispoziţie fermierilor.

- Şi o ultimă întrebare, domnule director. Care este volumul sprijinului acordat?

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1500 euro pe an/fermă de subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte de 31 decembrie 2013, alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 la nivelul întregii ţări este 476.077.390 euro, cost total şi 476.077.390 euro cheltuială publică.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5