Stabilizarea versanţilor şi refacerea platformei DJ 173, Budacu de Sus-Şoimuş, estimată la 24 milioane lei

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate, în şedinţa ordinară de joi, proiectul de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud”.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud are în implementare proiectul „Modernizare DJ 173, km 15+245-22+00 Budacu de Sus-Șoimuș”, cu finanţare prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 6 – îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiale la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Pentru implementarea obiectivului de investitie a fost încheiat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Contractul de finanțare nr. 3447/05.11.2018 cu valabilitate până la data de 31.12.2022. În urma topirii zăpezilor și a ploilor abundente manifestate pe toată perioada anotimpului rece, respectiv iarna 2020-2021, pe drumul județean 173, Budacu de Sus – Șoimuș, fenomenele de instabilitate a drumului s-au accentuat. De-a lungul traseului tronsonului de drum s-au produs dislocări ale versanților adiacenți drumului, care au colmatat șanțurile și podețele și au acoperit o parte a carosabilului aflat în execuție cu un însemnat volum de material aluvionar. Pe sectorul de drum km 17+977 - km 18+970 s-au produs în timp schimbări majore în morfologia suprafeței terenului datorate alunecărilor ample și prăbușirilor masive al frontului dealului din amonte, pe baza acțiunii erozive a apei de infiltrații și a torenților cu forță destructivă majoră.

Pentru stabilirea cauzelor apariției alunecărilor de teren și soluțiilor de consolidare a fost realizat un studiu geotehnic amănunțit și o expertiză geotehnică de către Societatea Geodesign SRL. Pentru realizarea lucrărilor de consolidare/ stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, se întreprind demersuri pentru identificarea surselor de finanțare, astfel lucrările să poată fi realizate într-un interval cât mai scurt de timp, anterior finalizării Contractului de finanțare nr.3447/05.11.2018, până la data de 31.12.2022.

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 24.059.329,02 lei, din care C+M (cu TVA) -  23.403.880,62 lei.

De la km 17+977-18+970, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 16.641.377,85 lei şi include zid de sprijin cu piloți armați – 525 ml, rigolă ranforsată – 900 ml, parapet drum – 525,80 ml, cămine dren – 22 bucăţi, zid de sprijin – 70 ml, radier grindă – 525 ml, dren - 1625 ml, rigolă de acostament – 491,80 m.

La km 18+970-20+300 şi km 20+351-21+480, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 5.429.889,36 lei, însumând zid de sprijin tip L - 40 ml, dren - 1605 ml, şanț beton - 365 ml şi zid de sprijin - 1195 ml. La  km 20+300-20+350, lucrările au o valoare  de 1.988.061,81 lei (cu TVA) şi  reprezintă o rigolă ranforsată - 50 ml, dren – 50 ml şi zid de sprijin – 50 ml. Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni calendaristice.

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5