Stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează elevi şi studenţi în vacanţă!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud acordă angajatorilor din judeţul Bistriţa - Năsăud un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei de vară. Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

«Stimulentul financiar se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat un contract individual de muncă, pe durată determinată.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână, se consideră încheiat cu normă întreagă», precizează directorul executiv Otilia Râpan.

         Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun o cerere, însoţită de un  tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţei; adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atesta că persoana are statut de     elev sau student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă; actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; contractul de muncă, în copie şi o declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului.

«Invităm angajatorii din judeţul Bistriţa – Năsăud, care doresc să încadreze în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţei de vară, să-şi anunţe ofertele de muncă la sediul agenţiei din Bistriţa, str. Gării, nr.2-4. Mai multe informaţii privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor pot fi obţinute de la Georgeta Simionca, telefon: 0263 – 236295, int.104, sau mobil: 0752-058459”, explică Otilia Râpan, director executive al AJOFM BN.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]